1. Anasayfa
 2. E-Ticaret

Yeşil Pasaport Rehberi 2024


0

Yeşil Pasaport nedir, yeşil pasaport nasıl alınır, yeşil pasaport şartları nelerdir, yeşil pasaport ücreti ne kadar, yeşil pasaport kimlere verilir, yeşil pasaport yenileme gibi aklınıza gelebilecek tüm soruların cevabı bu makalede. Yeşil pasaport Hususi Pasaport olarak da bilinmektedir. Yeşil pasaport belli şartları sağlayan kamu görevlilerine, ailelerine verilen bir pasaport türüdür.

Yeşil pasaportun diğer pasaport türlerine göre dolaşım gücü daha fazladır. Yeşil pasaport sahibi olan kişiler Avrupa, Amerika dahil olmak üzere dünyanın 160 ülkesine vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabilmektedir.

E-ticaret yapan kişilerin yeşil pasaport sahibi olması çok önemlidir. Satacağınız ürünleri bulmak için yapacağınız yurtdışı gezilerinde yeşil pasaport size birçok avantaj ve prestij sağlayacaktır.

Bu makalemizde yeşil pasaport nedir, nasıl alınır, kimlere verilir gibi en çok merak edilen sorulara cevaplar vereceğiz.

Yeşil Pasaport
Yeşil Pasaport

Yeşil pasaport (hususi pasaport) nedir?

Yeşil pasaport, devlet için çalışan memurlara, belli şartları taşıyan bu memurların ailelerine 5 yıllık süre ile verilen bir pasaport türüdür. Yeşil pasaport ismi, kapağının yeşil olmasından dolayı verilmiştir. Yeşil pasaport sahibi olan kişiler diğer pasaport türüne göre daha fazla avantaja ve prestije sahip olur.

Yeşil pasaport bir kişiye 5 yıllık süre ile verilir. 5 yıllık süre sonunda pasaportun yenilenmesi gerekir. Pasaport yenilenmediği zaman iptal olur. Yeşil pasaport sahibi olan kişiler dünyanın bir çok ülkesine vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabilmektedir.

Yeşil pasaportun avantajları nelerdir?

Yeşil pasaport diğer pasaport türlerinden daha çok avantaja ve prestije sahiptir. Bu nedenle pasaport almak isteyen herkes yeşil pasaport almak ister. Ancak yeşil pasaport aşağıdaki belirttiğimiz şartları taşıyan kişilere verilir.

Yeşil pasaport avantajları şunlardır;

 • Yeşil pasaport alınırken pasaport harcı ödenmez.
 • Yeşil pasaport sahipleri dünyanın 160 ülkesine vizesiz veya kapıda vize ile belli süreliğine seyahat edebilir.

Yeşil pasaport ile bordo pasaport arasındaki fark nedir?

Yeşil pasaport haricinde birde bordo pasaport alınmaktadır. Yeşil pasaport ile bordo pasaport arasında bazı farklar bulunmaktadır.

Yeşil pasaport ile bordo pasaport arasındaki farklar şunlardır;

 • Yeşil pasaport devlet adına çalışan memurlara ve bu memurların belirli şartları taşıdıkları sürece ailelerine verilirken; bordo pasaport almak için illa da devlet çalışanı olma şartı aranmaz. İsteyen herkes alabilir.
 • Yeşil pasaport en fazla 5 yıl süre ile alınırken, bordo pasaportu 10 yıl süre ile alabilirsiniz.
 • Yeşil pasaport ile dünyanın 160 ülkesine vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapılabilirken, bordo pasaport ile vize işlemlerine tabi olursunuz.
yeşil pasaport kimlere verilir
yeşil pasaport kimlere verilir

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Yeşil pasaportu sahip olduğu avantaj ve prestijden dolayı herkes sahip olmak istemektedir. Ancak bu pasaport her isteyen kişiye verilmez. Almak için belli şartları karşılıyor olmanız gerekmektedir. Yeşil pasaportu genelde belli dereceye inmiş devlet memurları alır gibi inanış olsa da aşağıdaki şartları taşıyan herkes yeşil pasaporta sahip olabilir.

Yeşil pasaport alabilecek kişiler şunlardır;

 • 1. ,2. ve 3. dereceden kıdemli olan kadrolu devlet memurlarına
 • 1. ,2. ve 3. dereceden kıdeme denk gelen kadrolu olmasa da sözleşmeli çalışan kamu personellerine
 • 1. , 2. veya 3. derecede kıdemli iken emekliye ayrılan veya çalıştığı kurum tarafından görevden çekilen kamu çalışanlarına
 • Görev süresini tamamlamış eski TBMM üyelerine (milletvekilleri)
 • Görev süresini tamamlamış bakanlara
 • Aktif olarak görev almakta olan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve kadrolu ve 1. derecede kıdemli olup emekliye ayrılmış olan belediye başkanlarına
 • Spor branşı fark etmeksizin devlet sporcusu unvanı almış olan sporculara
 • Özelleştirilen Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından; özelleştirmeden önce hususi pasaport almaya hak kazananlar, emekli sandığına bağlı olanlar, kamu görevlisi olanlar, kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olanlar ve 4603 sayılı iş kanununun şartlarının tamamını sağlayarak emekli olan ve görevden çekilenlere
 • Özelleştirilen Türk Telekom çalışanlarından; özelleştirmeden önce yeşil pasaport almaya hak kazanmış olanlar ve kapsam dışı personel statüsünde çalışma şartlarının tamamını sağlayarak emekli olan veya görevden çekilenlere
 • Yeşil pasaport almaya hak kazanmış kişilerin belirli şartları sağlaması kaydıyla aile fertlerine
 • 1. ,2. ve 3. dereceden kıdemli olan kadrolu devlet memurlarının aile fertlerinin yeşil pasaport alabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Yeşil pasaport alabilecek aile fertleri şunlardır:
 • Yeşil pasaport sahibinin eşi
 • 18 yaşını doldurmamış reşit olmayan çocukları
 • Evli olmayan ve çalışmayan, öğrenimine devam eden, 25 yaşını doldurmamış çocukları
 • Reşit olsa bile evli olmayan ve çalışmayan, bedensel, zihinsel veya ruhsal bir engeli bulunan çocukları (yaş sınırı yoktur).

Yukarıdaki şartlardan herhangi birini sağlamayan kişiler hiçbir koşulda yeşil pasaport alamaz. Şartları taşımadıkları anlaşıldığı andan itibaren de pasaportları iptal edilir.

İhracaat yapan iş adamları yeşil pasaport alabilir mi?

Bakanlar Kurulu  22.03.2017 tarihinde “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar”a dair aşağıdaki yasayı çıkarmıştır:

Bu yasaya göre son üç takvim yılında (2019, 2020, 2021) yıllık ortalama 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma temsilcileride yeşil pasaport alabilmektedir.

NOT: Son üç takvim yılında yıllık ortalama ihracatı:

 • 1-10 milyon dolar arasında olan firmalara 1,
 • 10-25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
 • 25-50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
 • 50-100 milyon dolar arasında olan firmalara 4,
 • 100 milyon doların üstünde olan firmalar ise 5 yıl süreli yeşil pasaport alabilmektedir.

Bu yasadan aşağıdaki suçlardan birini işleyen kişiler yeşil pasaport alma hakkından yararlanamaz. Bu suçlar şunlardır;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık.

Yukarıdaki suçların haricindeki suçlardan hüküm giyen kişiler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği miktarı tutturuyorsa yeşil pasaport alabilir.

İhracaat yapıp yeşil pasaport almak isteyen kişiler Ekonomi Bakanlığı Yeşil Pasaport Talep Formu‘nu doldurup, üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurması gerekmektedir.

Yeşil pasaport almak için gerekli belgeler
Yeşil pasaport almak için gerekli belgeler

Yeşil pasaport almak için gerekli evraklar nelerdir?

Yukarıdaki şartları taşıyıp yeşil pasaport almak isteyen kişilerden aşağıdaki belgeler istenir. Bu belgeler tamam olmadan pasaport verilmez.

Yeşil pasaport almak için istenen belgeler şunlardır.

 1. Çalışanlar için: Memurun çalıştığı kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküsü
 2. Emekliler için: Emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belge
 3. İstifa etmiş kişiler için: Çalıştığı dönemdeki kadrosunu gösteren belge
 4. Hak sahibi vefat edenler için: Hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belge
 5. 18 yaşından küçükler için: Velilerden alınmış muvafakatname
 6. Öğrenci belgesi (Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için)
 7. 2 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm)
 8. Nüfus cüzdanının aslı
 9. Defter bedeli dekontu
 10. Varsa daha önceden alınmış pasaportlarınızın aslı

Yeşil pasaport nasıl alınır?

Yeşil pasaport almak sanıldığı kadar zor ve bürokratik süreci olan bir şey değildir. Aşağıdaki adımları izleyerek gerekli şartları taşımanız halinde sizde kolayca yeşil pasaportunuzu alabilirsiniz.

Yeşil pasaport alma adımları şunlardır;

Adım 1: Yeşil pasaport almak için gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayın ve bir dosya içerisinde toplayın.

Adım 2: Yeşil Pasaport Ücretlerini Ödeyin. Yeşil pasaport alacak olanlardan harç bedeli alınmaz. Yeşil pasaport alacak olanların ödemesi gereken tek ücret defter bedeli ücretidir. Yeşil Pasaport Defter bedeli ücreti 2022 yılı için 225 TL’dir. Eskiden bu ücret anlaşmalı devlet bankalarının gişelerinden ödeniyordu. Ancak günümüzde bu ücreti Online Vergi Dairesi https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp adresi üzerinden online olarak ödeyebiliyorsunuz.

Adım 3: İl Nüfus Müdürlüğünden Randevu Alın. Pasaport işlemleri İl Nüfus Müdürlüklerinde yapılmaktadır. Bu nedenle yaşamış olduğunuz ilin Nüfus Müdürlüğünden randevu almanız gerekmektedir. Randevunuzu almak için illa da yaşadığınız ilde olmanıza gerek yoktur. İstediğiniz bir ilde iken pasaport randevusu alabilirsiniz. Pasaport randevusu için https://randevu.nvi.gov.tr/default/index?type=3 adresini kullanabilirsiniz.

Pasaport randevusuna giderken yanınızda mutlaka son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf olmalıdır.

Adım 4: Pasaport Teslimat. Yeşil pasaportunuz İl Nüfus Müdürlüğünde başvuru yaparken beyan ettiğiniz adrese 10 iş günü içerisinde kargo ile ulaştırılacaktır.

Pasaport ücretleri ne kadar?

Pasaport alacak olanlardan 2 tür ücret alınmaktadır. Bunlar;

 • Pasaport Harç Bedeli
 • Pasaport Defter bedeli

2022 pasaport harç ve defter bedeli aşağıdaki gibidir;

SüreHarç ***DefterToplam
6 Ay309,40 TL225 TL534,40 TL
1 Yıl452,30 TL225 TL677,30 TL
2 Yıl738,40 TL225 TL963,40 TL
3 Yıl1049 TL225 TL1274 TL
3+ Yıl1478,30 TL225 TL1703,30 TL
Pasaport ücretleri ne kadar?

Not: Hususi ve Hizmet damgalı pasaportlar harç bedelinden muaftır.

Yeşil pasaport süresi ne kadar?

Yeşil pasaportlar 6 aydan 5 yıla kadar alınabilmektedir. Pasaport süresi bittikten sonra pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.

Not: 2022 Mayıs ayından itibaren 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla birlikte 10 yıla çıktı.

Yeşil pasaport yenileme nasıl yapılır?

Yeşil pasaportun yenilenebilmesi için süresinin bitmesi gerekmektedir. Süresi biten pasaportların yenilenmesi İl Nüfus Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Yeşil pasaport yenilemek için gerekli evraklar başvuru sırasında istenen evrakların aynısı olup tek fark eski pasaportun yanınızda olması gerekmektedir. Pasaport yenilemesi yapmadan önce güncel pasaport defter bedelini internet vergi dairesi üzerinden ödemeniz gerekmektedir.

Yeşil pasaportla gidilen ülkeler
Yeşil pasaportla gidilen ülkeler

Yeşil pasaportla vizesiz gidilen ülkeler nelerdir?

Yeşil pasaport sahipleri dünyanın 160 ülkesine vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabilmektedir. Yeşil pasaport sahibi kişilerin aileleri de bu 160 ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile giriş yapabilmektedir.

Avrupa’da yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler nelerdir?

Avrupada yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler şunlardır;

ÜlkeGün
Almanya90 gün
Belçika90 gün
Avusturya90 gün
Azerbaycan90 gün
Andorra90 gün
Arnavutluk90 gün
Bulgaristan90 gün
Beyaz Rusya (Belarus)90 gün
Bosna Hersek90 gün
Çek Cumhuriyeti90 gün
Danimarka90 gün
Estonya90 gün
Fransa90 gün
Gürcistan90 gün
Finlandiya90 gün
Hollanda90 gün
İspanya90 gün
Hırvatistan90 gün
İsviçre90 gün
İsveç90 gün
İtalya90 gün
İzlanda90 gün
KKTCSerbest Dolaşım
Kosova90 gün
Karadağ90 gün
Letonya90 gün
Litvanya90 gün
Lihtenştayn90 gün
Lüksemburg90 gün
Makedonya90 gün
Maceristan30 gün
Malta90 gün
Moldova90 gün
Monako90 gün
Norveç90 gün
Portekiz90 gün
Polonya90 gün
Romanya90 gün
Sırbistan90 gün
San Marino90 gün
Slovenya90 gün
Vatikan90 gün
Ukrayna90 gün
Yunanistan90 gün
Avrupa’da yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler nelerdir?

Asya kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Asya kıtasında yeşil pasaportla gidilebilecek ülkeler şunlardır;

ÜlkeGün
Birleşik Arap Emirlikleri90 gün
Bahreyn90 gün
Bangladeş90 gün
Çin90 gün
Doğu Timor30 gün
Endonezya14 gün
Filistin30 gün
Filipinler30 gün
Hong Kong90 gün
İran90 gün
Irak30 gün
İsrail90 gün
Japonya90 gün
Katar90 gün
Kırgızistan90 gün
Kuveyt90 gün
Kazakistan30 gün
Güney Kore90 gün
Lübnan30 gün
Maldivler30 gün
Malezya90 gün
Makau30 gün
Moğolistan30 gün
MyanmarOnline vize 28 gün
NepalSınır kapısında vize
Rusya30 gün
Pakistan90 gün
Sri Lanka30 gün
Singapur90 gün
Suriye90 gün
Tayland90 gün
Tayvan30 gün Sınırda vize
Türkmenistan30 gün
Ürdün90 gün
Umman90 gün
Vietnam90 gün
Yemen30 gün
Asya kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Afrika kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Afrika kıtasında yeşil pasaportla gidilebilecek ülkeler şunlardır;

ÜlkeGün
Botsvana90 gün
Cibuti90 gün
Cezayir90 gün
Fas90 gün
Fildişi Sahili90 gün
Gana60 gün
Güney Afrika Cumhuriyeti30 gün
Kamerun90 gün
Kenya90 gün
Komor Federe İslam Cumhuriyeti90 gün
Libya90 gün
Madagaskar90 gün
Mauritius30 gün
Moritanya90 gün
Mozambik30 gün
Mısır90 gün
Ruanda90 gün
Senegal90 gün
Seyşeller90 gün
Sudan30 gün
Svaziland30 gün
Tanzanya90 gün
Togo30 gün
Tunus90 gün
Yeşil Burun Adaları90 gün
Zambiya30 gün
Zimbabve30 gün
Afrika kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Güney Amerika kıtasında yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler

Güney Amerika kıtasında vizesiz gidilebilecek ülkeler şunlardır,

ÜlkeGün
Arjantin90 gün
Bolivya90 gün
Brezilya90 gün
Ekvador90 gün
Kolombiya90 gün
Paraguay90 gün
Peru90 gün
Şili90 gün
Uruguay90 gün
Venezuela90 gün
Güney Amerika kıtasında yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler

Kuzey Amerika kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Kuzey Amerika kıtasında yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler şunlardır;

ÜlkeGün
Antigua ve Barbuda6 ay
Arubain90 gün
Bahamalar90 gün
Barbados90 gün
Belize90 gün
Britanya Virjin Adaları30 gün
Curaçao30 gün
Dominika21 gün
Dominik Cumhuriyeti30 gün
El Salvador90 gün
Grenada90 gün
Guatemala90 gün
Guyana90 gün
Haiti90 gün
Hollanda Antilleri90 gün
Honduras90 gün
Jamaika90 gün
Kosta Rika30 gün
Küba90 gün
Meksika90 gün
Nikaragua90 gün
Panama6 ay
Saint Kitts ve Nevis Adaları90 gün
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları30 gün
Saint Lucia6 hafta
Sint Maarten30 gün
Trinidad ve Tobago30 gün
Turks ve Caicos Adaları90 gün
Kuzey Amerika kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Okyanusya kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Okyanusya kıtasında yeşil pasaportla vizesiz gidilebilecek ülkeler şunlardır;

ÜlkeGün
Cook Adaları31 gün
Fili120 gün
Niue30 gün
Palau30 gün
Samoa60 gün
Tonga31 gün
Vanuatu30 gün
Yeni Kaledonya30 gün
Okyanusya kıtasında yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Yeşil pasaport ile vize başvurusu nasıl yapılır?

Yeşil pasaport sahipleri gitmek istedikleri ülkeye vize başvurusu yapabilmeleri için en az 3 aylık pasaport geçerlilik süresinin olması gerekmektedir. Bazı ülkeler bu süreyi 6 ay olarak da uygulayabilmektedir.

Bazı ülkelerin ülkelerine girişte aramış olduğu minimum geçerlilik süresini öğrenmek için tıklayın.

Öğretmenler ne zaman yeşil pasaport alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığında bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik yapan kişiler 3., 2., ve 1. dereceye indiklerinde yeşil pasaport almaya hak kazanırlar. Yeşil pasaport almaya hak kazanan öğretmenler yeşil pasaportlarını yukarıda anlattığımız şekilde alabilirler.

Yeşil pasaport alma şartlarını karşılayan öğretmenler şartları tutmaları halinde eşlerine ve çocuklarına da yeşil pasaport çıkartabilirler.

Kullanıcılar bunları da sordu

Kullanıcılarımızın Yeşil pasaport ile ilgili sormuş oldukları sorulara kısa kısa cevaplar vermeye çalıştık. Sizlerin de yeşil pasaport ile ilgili sormak istediği sorular varsa aşağıdaki yorum bölümünden bize yazın en kısa sürede sorunuza cevap verelim.

Yeşil pasaport süresi ne kadar?

Yeşil pasaportlar 6 aydan 5 yıla kadar alınabilmektedir. Pasaport süresi bittikten sonra pasaportun yenilenmesi gerekmektedir.
Not: 2022 Mayıs ayından itibaren 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla birlikte 10 yıla çıktı.

Yeşil pasaport ücreti ne kadar?

Pasaport almak isteyen kişilerden Pasaport harç ücreti ve defter bedeli alınmaktadır. Yeşil pasaport almak isteyenlerden harç ücreti alınmaktadır. Sadece defter bedeli alınmaktadır. Yeşil pasaport defter bedeli 2022 yılı için 225 TL’dir.

Yeşil pasaportla Amerika’ya gidilebilinir mi?

Yeşil pasaportla vizesiz gidebilecek ülkeler arasında Amerika yer almamaktadır. Bu nedenle bu ülkeye vizesiz gidilemez. Amerika için ayrıca vize başvurusu yapılması gerekmektedir.

Yeşil pasaport Rusya’da geçerli mi?

Rusya, yeşil pasaport sahiplerinden 90 güne kadar olan ziyaretleri için vize talep etmemektedir. Yeşil pasaportunuzla Rusya’ya vizesiz giriş yapabilirsiniz.

5/5 - (1 vote)
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Eylül Arslanoğlu, Samsun doğumlu ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan bir e-ticaret uzmanıdır. Kariyerine e-ticaret alanında uzmanlaşarak adım atan Eylül, kategori yöneticisi olarak görev yapmaktadır. E-ticaretin dinamik dünyasında deneyimli olan Eylül, ağırlıklı olarak e-ticaret, e-ticaret eğitimi, e-ticaret yazılımları ve e-ticaret entegrasyonları gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir