1. Anasayfa
 2. E-Ticarete Giriş

E-Ticaret Sitelerinde Doğru Kategori Yapısı Nasıl Olmalıdır?


0

E-Ticaret sitelerinde doğru kategori yapısı nasıl olmalıdır hemen öğrenin, satışlarınızı artırın. Bir çok kategoride ürün satan e-ticaret siteleri için ürün kategorileri ve satılan ürünlerin nasıl kategorilendirildiği oldukça önemlidir.

Bir e-ticaret sitesinde satılan ürünlerin doğru kategorilendirilmesi siteyi ziyaret eden ziyaretçilerin ürünlere daha kolay ve hızlı erişmesini, erişilen ürünlerin daha fazla satılmasını sağlar.

Yeni açılan bir e-ticaret sitesinde ürünler eklenirken ürün kategori sisteminin çok iyi kurgulanması gerekir. Çok iyi kurgulanan bir kategori sisteminde ürün gruplarının bu kategorilerde toplanıp ürünlerin eklenmesi daha sistematik bir hale getirilir.

Yeni açılan bir çok e-ticaret sitesinde ürün kategorileri önemsiz sıradan bir işlemmiş gibi değerlendirilip özensiz bir şekilde kurgulanmakta. Oysa bir e-ticaret sitesinde ürün kategori sistemi bir binanın temeli gibi önemlidir.

Ürünlerin belli bir düzende eklenmesi, müşterilerin bu ürünleri daha hızlı ve kolay erişmesi ve satın alması iyi bir kategori sisteminin kurgulanmasına bağlıdır. Bu makalemizde bir e-ticaret sitesinde ürün kategori sistemi nasıl kurgulanmalı, az ürünler nasıl kategorilendirilmeli, çok ürünler nasıl kategorilendirilmeli gibi sorulara cevaplar vereceğiz.

E-Ticaret Sitelerinde Doğru Kategori Yapısı
E-Ticaret Sitelerinde Doğru Kategori Yapısı

Ürün kategori yapısının belirlenmesi

E-ticaret sitelerinin yapısı kurgulanırken ürün kategorilerinin ürün planlamasına uygun şekilde kurgulanması gerekir. E-ticaret sitelerinde ürün kategorisinin belirlenmesi yaz aylarında yazlık kıyafetlere, sonbaharda uzun kollu kıyafetlere, kışın ise kaban, mont gibi kıyafetlere odaklanıp, doğru ürünlerin, doğru zamanda doğru müşterinin karşısına çıkarmak gerekir.

Yazlık ayakkabı arayan bir müşterinin karşısına kışlık bot çıkarmak ne kadar doğru olabilir ki? Bu nedenle e-ticaret sitelerinde ürün kategorisi belirlenirken hangi dönemde hangi ürünlere odaklanılacağı, hangi ürünler için kampanyalar ve reklam çalışması yapılacağının iyi analiz edilmesi ve ona uygun yapıda kurgulanması gerekir.

Bir e-ticaret sitesinin bütün aşamalarının çok dikkatli bir şekilde kurgulanması gerektiği gibi ürün kategori sisteminin de öyle değerlendirilmesi gerekir. Nasıl ki bir inşaatın temeli atıldıktan sonra ilave katlar, odalar eklemek mümkün olmuyorsa e-ticaret sitesinde de iyi planlama yapılmadan kategorilerin eklenmesi ilerleyen zamanlarda işleri daha da zorlaştıracaktır.

Ürün kategorilerinin ticari hedefler doğrultusunda kurgulanması hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırır. Başarılı bir e-ticaret sitesinde iyi bir ürün kategori sisteminin kurulması mevsimselliği ve dönemselliği bilmekle mümkündür.

Satışı yapılan ürünlerin hangi mevsim ve dönemde ilgi göreceğini bilip müşterinin karşısına o şekilde çıkılması müşteriye iyi bir alışveriş deneyimi yaşatacağı gibi satışlarında artmasını sağlar.

E-Ticarette doğru ürün kategori yapısı nasıl belirlenir?

Bir e-ticaret sitesinde başarılı bir ürün kategori sisteminin kurgulanabilmesi için e-ticarete etki eden bütün unsurların bir bütün halinde değerlendirilip karar verilmesini gerektirir.

Satışı yapılan ürünlerden hangisini hangi ayda ön plana çıkarmak gerekir, ciro hangi ürün kategorisinde hangi ürünlerde artıyor, hangi kategorideki ürünler için dijital pazarlama çalışmalarının yapılması gerekir gibi soruların cevaplarının belirlenip ona göre de ürün kategori sisteminin belirlenmesi gerekir.

Bir e-ticaret sitesinde satışı yapılan bütün ürünlerin listelenmesi gerekir. Tüm ürünlerin listelenmesi ürünlerin nasıl kategorilere ayrılması gerektiği noktasında ön fikir verecektir. Satılan tüm ürünlerin listelenmesi stok kontrolü ve ürün yönetim çalışmalarını planlamak için de gereklidir.

İkinci aşamada satılan ürünler özelliklerine ve detaylarına göre gruplara ayrılmalıdır. Gruplara ayırma işlemini daha da kolaylaştırabilmek için ürünleri model, renk, işlevsellik, sezon ve dönemsellik, marka, fonksiyon, cinsiyet ve yaş gibi kategorilere ayırmak doğru olacaktır.

Bir e-ticaret sitesinde ürün kategorileri kurgulanırken aşağıdaki kriterler dikkate alınmalıdır. Bunlar;

 • E-ticaret sitesinin toplam cirosunun %80’ini oluşturacak ürünler ay bazında planlanmalıdır. Bu işlemlerin erkenden planlanıp yapılması dönem öncesinde yapılması gereken işleri kolaylaştırıp zaman kazandıracaktır.
 • Satılacak ürünlerle ilgili tedarikçi görüşmeleri yapılırken hangi kategorideki hangi ürünlerin ön plana çıkarılacağı planlanmalıdır.
 • Satılan ürünlerin son kullanıcı fiyatı belirlenirken müşteri veritabanından yaralanıp müşteri davranışlarına göre karar verilmelidir. Ürün fiyatları belirlenirken sadece tedarikçinin ön görüsü ile karar verilmesi piyasa şartlarından bihaber olarak karar verildiğini gösterecektir.
 • E-ticaret sitesinin müşteri profili ve satılan ürünlerin kategorilerinin mevsimselliği arasında bağlantı kurulmalıdır.
 • Ürün kategorileri oluşturulurken mevcut rakiplerden ayrıştıran ürünlere ağırlık verilmelidir.
 • Ürün kategorisi oluştururken daha fazla gelir sağlayacak ürünlere ağırlık verilmelidir.
 • Ürün kategorileri oluşturulurken dönem olarak daha uygun ve kaliteli ürünlere odaklanmak gerekir.
 • Ziyaretçilerinizin sitenizi ziyaret ettiğinde ilgilendiği kategoriyi ziyaret ettiğinde onların dikkatini çekecek ürünleri listelemek gerekir. Listelenecek ürünlerin stok miktarı fazla ve fiyatının benzersiz olmasına dikkat edin.
 • Dijital pazarlama stratejinize uygun kategori planlaması yapmanız gerekir.
 • Ürünlerin aylık planlaması yapılırken varsa pazarlama departmanınızla sürekli iletişim halinde olmak gerekir.
 • Kategori planlaması yapılırken rakiplerin sitesindeki kategori yapısını da kontrol etmekte fayda var. Onlardan ayrıştıracak bir kategori yapısı avantaj sağlayacaktır.

E-ticaret sitelerinde doğru ürün kategori yapısı belirlemenin önemi

Bir e-ticaret sitesinde dijital pazarlama ve satış stratejileri çerçevesinde ürün kategorisi belirlemek ticari hedeflere daha erken ulaşılmasını sağlar. Planlamaların hayata geçirilmesi için uygulanabilir planlar olması çok önemlidir. Yapılan planların revize edilebilir yapıda olmasına dikkat etmek gerekir. Revize edilemeyen planlar size zaman ve para kaybettirir.

Bir e-ticaret sitesinde doğru zamanda doğru bir şekilde kategorilendirmek sitenizi ziyaret eden potansiyel müşterilerinizin ürünleri kolayca arayıp ulaşmalarına yardımcı olur.

Kampanyalı veya pazarlama çalışması yapılan ürünlerin ön plana çıkarılması ve daha çok satılmasını sağlar. Sitenin satış, arama ve ziyaret edilme istatistikleri çerçevesinde hızlı revizeler yapmak size daha çok satış yaptıracaktır.

Ürün kategorileri planlaması yapılırken dijital pazarlama, satış ve müşteri ilişkileri departmanlarının birlikte karar alması çok önemlidir. Bu departmanlar satışı tamamlayan departmanlar olup bunlar arasındaki uyumsuzluk cirolarınıza para kaybı olarak yansıyacaktır.

Tedarikçilerle yapılan görüşmelerde bu departmanlardan alınacak raporlar çerçevesinde ürün tedarik etmek gerekir. Departmanlardan habersiz ürün almak dönemi geçen, ilgi azalan ürünleri stoklayıp zarar etmenize neden olabilir.

Bir e-ticaret sitesi için ürün her şeydir. Bir e-ticaret sitesi sahip olduğu başarılı ürünler kadar başarılı olacaktır. O yüzden satılabilir, kar marjı yüksek ürünlere odaklanmak gerekir.

Sürekli satış raporları analiz edilip ilgisi azalan ürünlere yoğunluk verilmemeli. Ürün ve kategori planlaması yapılırken pazarlama ve müşteri ilişkileri tarafındaki kişilerinde tavsiyeleri alınmalıdır.

E-ticaret Sitesinde Ürünler Nasıl Kategorize Edilmelidir?
E-ticaret sitesinde ürünler nasıl kategorize edilmelidir?

E-ticaret sitesinde ürünler nasıl kategorize edilmelidir?

Satmış olduğunuz tüm ürünleri doğru bir şekilde kategorize edebilmek için bir excel dosyası hazırlayın Bu excell dosyasında ürünleriniz listelemeye başladığınızda ne tarz ürünlere sahip olduğunuzu ve nasıl kategorilendirmeniz gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.

Bu excell tablosunu aynı zamanda stok kontrolü içinde kullanabilirsiniz. Ürünlerin stok durumlarına göre dijital pazarlama çalışmalarını planlaması yapmak gerekir.

Hazırlayacağınız bu dosyada satmış olduğunuz ürünleri sahip oldukları özellik ve detaylara göre sınıflandırın. Bu sınıflandırmayı yapmak için aşağıdaki başlıkları kullanabilirsiniz.

 • Model
 • Renk
 • İşlevsellik (temizlik ürünleri, dekoratif ürünler vb.)
 • Sezon ve dönemsellik
 • Marka
 • Güç (güneş enerjisi, elektrik, rüzgar enerjisi vb.)
 • Cinsiyet (kadın ya da erkek ürünleri)
 • Yaş (çocuk, genç, orta yaş vb.)

E-ticaret sitenizde satmış olduğunuz ürünler yukarıda yazılanlarla birebir uyuşmayabilir. Bu başlıkları satmış olduğunuz ürünlere göre yeniden belirleyebilirsiniz.

Az sayıda ki ürünlerde kategori sistemi

E-ticaret sitenizde satmış olduğunuz ürün sayısı az veya niş bir pazarda ürün satıyorsanız kategori sayınızın çok olmasına gerek yoktur. Bu durumda daha akıllıca kategori yapısı nasıl olmalıdır diye iyi düşünüp karar vermek gerekir.

Niş bir alanda yada az kategorideki ürünleri boyut, renk gibi özelliklerinden yararlanarak kategorilere ayırmanız faydalı olacaktır. Az ürüne sahip olan e-ticaret sitelerinin ürün kategorilerini oluştururken ürünün en temel özelliklerinden yararlanarak kategoriler oluşturmak mantıklı olacaktır.

Az ürün sahibi olan e-ticaret siteleri kategori planlaması yaparken arama motorlarında insanlar ürünleri hangi kelime grupları ile arıyor onu belirlemesinde fayda var. Kullanıcı ürünleri iş, ev, çalışma odası, mutfak gibi yerlerde kullanmak için veya başka bir şekilde arayabilir. Kullanıcıların aramalarına uygun kategoriler oluşturmak satışlarınızı artıracaktır.

Çok sayıda ki ürünlerde kategori sistemi

Eğer e-ticaret sitenizde çok sayıda ve marka isminde ürün satıyorsanız sitenizin kategori yapısını farklı bir şekilde planlamalısınız. Çok sayıda ürünleriniz olsa bile kullanılar satmış olduğunuz ürünleri Google başta olmak üzere arama motorlarında nasıl arıyor diye araştırmalısınız. Yani bir nevi müşteri gibi düşünüp kategori yapısı oluşturmak gerekir.

Çok ürüne sahip e-ticaret sitelerinde kategori yapısı marka, model, renk, işlevsellik veya özellik gibi kriterler göz önüne alınarak karar verilmelidir. Örneğin Bilgisayar satıyorsanız kategori yapınızı şöyle oluşturabilirsiniz.

Bilgisayar>Dizüstü Bilgisayar>15 İnç>X Model

Bilgisayar>Masa Üstü Bilgisayar>AMD işlemcili>X Model

Şeklinde ürün kategorilendirmesi yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kategorilendirme kullanmakla ziyaretçileriniz hem tüm bilgisayarlara hem de istedikleri boyutlara bakabilir veya doğrudan marka ile araştırabilir. Bu şekilde kategoriler oluşturmak ürün yönetimi yaparken ürünlere filtreleme özelliklerini de eklemenizi sağlar.

Ürün yönetimi açısından yukarıdaki şekilde ürünleri kategorilendirmek tüm e-ticaret sitesinde ürün navigasyonunu kolaylaştırarak, ziyaretçilerinizin aradıkları ürünleri daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak…

E-ticaret sitesinde ürünleri kategorilere ayırmak cironuza ve satış rakamlarına direk etki eden unsurlardandır. Ürünleri kategorilere ayırırken satış raporlarına, kullanıcıların aradıkları kelimelere bakarak karar vermek gerekir. Ürünler kategorilere ayrılırken 3 kırımdan fazla kırım vermek gerekir. Kategori sayısı ne kadar fazla olursa kafa karışıklığı o kadar fazla olacaktır. E-ticaret sitenizi ziyaret eden kişi en fazla üç adımda aradığı ürüne ulaşabilmelidir.

Oyla! post
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Eylül Arslanoğlu, Samsun doğumlu ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan bir e-ticaret uzmanıdır. Kariyerine e-ticaret alanında uzmanlaşarak adım atan Eylül, kategori yöneticisi olarak görev yapmaktadır. E-ticaretin dinamik dünyasında deneyimli olan Eylül, ağırlıklı olarak e-ticaret, e-ticaret eğitimi, e-ticaret yazılımları ve e-ticaret entegrasyonları gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir