1. Anasayfa
 2. E-Ticaret Eğitim

Genç Girişimci Desteği Nedir? Nasıl Faydalanılır?


0

Genç girişimci desteği 1829 yaş arası yeni iş kurmak isteyen gençlerin en çok merak ettiği konulardan birisidir. İnsanların günlük hayatta yaşadığı sorunlara çözümler üreten, şimdiye kadar yapılmamış bir fikri hayata geçirmek isteyen ve iş dünyasına atılmak için hayaller kuran bir çok genç genç girişimci desteği alarak iş hayatına atılmakta.

Gerek üniversitelerin desteklerini artırması, gerekse devlet teşviklerindeki artış kendi işini kurup iş hayatına atılmak isteyen gençlerin sayısında gözle görülür bir artış gözlenmekte. Gözlenen bu artışa rağmen kendi işini kurup iş hayatına atılmak isteyen bir çok gençte yüksek vergi ve sigorta maliyetleri yüzünden kendi işleri kurma noktasında çekingen davranabilmekte.

Genç girişimci desteği gençleri yerli ve milli üretime teşvik etmek, cari açığı azaltmak, teknolojiyi geliştirmek ve gençlerin kendi işlerini kurup iş hayatına atılmalarını sağlamak için verilmektedir. Genç bir nüfus oranına sahip ülkemiz gençlerini, yerli ve milli üretme teşvik etmek amacıyla devlet tarafından genç girişimci desteği verilmesi son derece önemlidir.

Gerekli şartları taşıyan 29 yaş altındaki tüm gençlerimize verilen 29 yaş altı genç girişimci desteği ile gençler hayallerini gerçekleştirme ve iş hayatına atılma imkanı bulmaktadır. Bu makalemizde devlet tarafından verilen 29 yaş altı genç girişimci desteği nedir, genç girişimci desteği şartları nelerdir, genç girişimci desteği başvurusu nasıl yapılır gibi aklınıza takılan bütün sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Genç girişimci desteği
Genç girişimci desteği

Genç girişimci desteği nedir?

Genç girişimci desteği, gençleri yerli ve milli üretime teşvik etmek, cari açığı azaltmak, teknolojiyi geliştirmek ve gençlerin kendi işlerini kurup iş hayatına atılmaları amacıyla devlet tarafından verilen bir teşvik türüdür. Genç girişimcilere devlet desteği verilmesi kapsamında genç girişimcilere;

 1. Bağ-kur Prim desteği
 2. Gelir vergisi muafiyet desteği

verilmektedir.

Ülkemizdeki vergi maliyetlerinin ve sigorta giderlerinin yüksek olması, kendi işini kurmak isteyen bir çok gencimizin bu konuda çekimserlik yaşamasına neden olmaktadır. Devletimiz gençlerin bu çekingenliklerini gidermek, onları cesaretlendirmek ve hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla genç girişimci desteği 2022 yılında da devam etmektedir.

Kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arası gençlere verilen genç girişimci desteği kapsamında gençler 3 vergilendirme döneminden ve 1 yıl boyunca SGK (4b) primlerinden muaf tutulmaktadır.

Genç girişimci desteği, 30.04.2018 tarihinde TBMM gündemine gelmiş olup 18.05.2018 tarihinde 30425 sayılı resmi gazetede yayınlanan ekonomi destek paketi ile geçerlilik kazanmıştır.

Genç girişimci desteği avantajları nelerdir?

18-29 yaş arası gençlere verilen genç girişimci desteği, kendi işini kurmak isteyen gençlere bazı avantajlar sağlamaktadır.

Genç girişimci desteği avantajları şunlardır;

 • Genç girişimci desteği, kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arası gençlere 3 vergi dönemi boyunca yıllık 75 bin TL’ye kadar elde edecekleri gelir için vergi muafiyeti sağlar. 
 • 2022 yılında en düşük aylık Bağ-Kur primi 1.601 TL’dir.
 • Genç girişimci desteği kapsamında, kendi işini kurup Bağ-kur kapsamına giren 18-29 yaş arası gençler, toplam 1 yıllık 19.212 TL Bağ-Kur primi borcun muaf tutulurlar.

Genç girişimci desteğinden kimler yararlanabilir?

Genç girişimci desteğinden aşağıdaki şartları taşıyan 18-29 arası gençler yararlanabilmektedir. Bunlar;

 1. 18 yaşını tamamlayıp ve 29 yaşını tamamlamamış olup kendi işini kurmak isteyen  genç girişimciler.
 2. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olanlar.
 3. Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olanlar.
 4. Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa  mükellefiyet açılmış olanlar.
 5. Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olanlar.

Genç girişimci desteğinden kimler yararlanamaz?

Genç girişimci desteğinden aşağıdaki şartları taşıyanlar yararlanamaz. Bu şartlar;

 1. 01.06.2018 tarihinden önce kendi işini kurmuş olan 18-29 arası gençler bu teşvikten faydalanamaz.
 2. Başka bir şirkette ortaklığı bulunan veya daha önce vergi mükellefi olup kapatmış 18-29 arası gençler bu teşvikten faydalanamazlar.
 3. Anonim veya Limited Şirket kurmuş 18-29 arası gençler bu teşvikten faydalanılamaz. (sadece adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olanlar faydalanabilir)

Genç girişimci desteği teşvik tutarı ne kadar?

Genç girişimci desteğinden yararlanacak olan 18-29 yaşa arası kendi işini kurmuş olan gençler 3 yıl boyunca 75.000 TL’ye kadar olan gelirleri için gelir vergisinden muaf tutulurlar. Ayrıca bu gençler genç girişimci bağkur desteği kapsamında 12 ay boyunca Bağ-Kur primlerini ödemezler.

2022 yılında ödenmesi gereken en düşük Bağ-Kur primi 16.01 TL olup yıllık toplamda 19.212 TL ödenmesi gerekiyor. Genç girişimci bağkur desteği kapsamında bu 19.212 TL ücret devlet tarafından ödenmektedir.

genç girişimci desteği
Genç girişimci desteği başvuru şartları nelerdir?

Genç girişimci desteği başvuru şartları nelerdir?

Genç girişimci desteği başvuru şartları şunlardır;

 • 18 yaşını tamamlayıp ve 29 yaşını tamamlamamış olmak
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olmak
 • Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olmak
 • Ticari veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa  mükellefiyet açılmış olmak
 • Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmuş olmak

Genç girişimci desteği için nasıl başvuru yapılır?

Genç girişimci desteğine interaktif vergi dairesi üzerinden hazırlanacak dilekçe ile başvuru yapılabilir. Şahıs şirketi kuruluş aşamasında genç girişimci desteği başvuru şartlarını taşıyanların Mali Müşavir veya muhasebecilerinden destek almalarını tavsiye ederiz.

Genç girişimci desteğinden yararlanmak için Mali Müşaviriniz veya muhasebeciniz tarafından vergi dairesine verilecek dilekçeye olumlu cevap verildiğinde size verilen “Genç Girişimci Desteğinden Faydalanabilir” yazısı verilecektir. Bu yazıyı size en yakın SGK Müdürlüğü Bağ-Kur Sigortalı Tescil Servisine bizzat elden teslim ederek genç girişimci desteğinden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bağ-Kur prim borçlarınız varsa genç girişimci bağkur desteği kapsamında borçlarınızı sildirebilirsiniz.

Genç girişimci desteği için önemli uyarı:

Genç girişimci desteğinden faydalanmak için en önemli unsur işe başlama tarihidir. Genç girişimci desteği için yapılan başvuruda işe başlama tarihiniz şirketinizin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Şirketinizi kurmadan önce kayıt dışı bir geliriniz varsa ve ilerleyen süreçlerde bu tespit edilirse hem kayıt dışı geliriniz için hem de genç girişimci desteğinden haksız yere faydalandığınız için cezai işlem uygulanabilir. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

Genç girişimciler için fırsatlar!

18.05.2018 tarihindeki ekonomik destek paketi ile gündeme gelen genç girişimci desteği 18-29 yaş arası gençlere önemli avantajlar sunmakta. Bu avantajlar Bağ-Kur prim ödemelerinin bir yıl boyunca devlet tarafından ödenmesi ve 3 yıl boyunca 75.00 TL’ye kadar olan gelirlerinin gelir vergisinden muaf olmasıdır.

Bu arada şu konuya da açıklık getirmekte fayda var. Genç girişimci desteği, sadece 75.00 TL’ye kadar olan gelirin gelir vergisinden muaf olmasıdır. Verilmesi gereken KDV, Stopaj vergisi, Damga Vergisi gibi vergilerden muafiyet söz konusu DEĞİLDİR. Bu vergilerin ödenmesi gerekiyor.

Genç girişimci desteğinden faydalanmak için adi ortaklık veya şahıs şirketinin olması gerekmektedir. Limited ve Anonim şirket sahipleri genç girişimci desteğinden faydalanamazlar.

Şahıs şirketi nasıl kurulur?

Şahıs şirketi, bireysel olarak kurulabilen küçük ve orta ölçekli şirketlere denir. Şahıs şirketi kurulması ve kapatılması en kolay şirket türüdür. Bu nedenle en çok kurulan şirket türüdür. Aylık veya yıllık ödenmesi gereken vergiler, tutulması gereken defter ve muhasebe ücretleri diğer şirket türlerine göre şahıs şirketlerinde daha düşüktür.

Şahıs şirketi kurmak çok kolaydır. Bir gün içerisinde kurulabilir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli olan belgeler şunlardır:

·Kimlik fotokopisi

·Vesikalık fotoğraf

·İkametgah belgesi

·İmza beyannamesi

·Kira kontratı / tapu fotokopisi

Şahıs şirketi e-devlet üzerinden de kolaylıkla kurulabilmektedir.

thumbnail
Önerilen Yazı
Oturduğun Yerden Online Şahıs Şirketi Kur

Bağkur genç girişimci desteği

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesi birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri,1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Genç girişimci desteği ile ilgili sorulan sorular

Aşağıda genç girişimci desteği ile ilgili en çok merak edilip sorulan sorulara kısa kısa cevap vermeye çalıştık. Sizinde bu konuda aklınıza soru gelirse aşağıdaki yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.

18 Yaş altında olanlar genç girişimci desteğinden yararlanabilir mi?

18.05.2018 tarihli resmi gazetede geçerlilik kazanan genç girişimci desteği 18-29 yaşa arası gençleri kapsamaktadır. Bu nedenle 18 yaş altındaki gençler bu kanundan yararlanamaz.

Faaliyette olan bir şirkete sonradan ortak olunması halinde genç girişimci desteğinden yararlana bilinir mi?

Bir şirkete sonradan ortak olma durumunda, mükellefler tüm şartları taşıyor olsalar bile vergi teşviki hizmetlerinden yararlanamazlar.

Şahıs şirketinin sonradan devralınması durumunda genç girişimci desteğinden yararlanmak mümkün müdür?

Devralınan işletmenin eş, anne, baba, kardeş gibi üçüncü dereceye kadar kan bağı veya kayın hısımlarından olmaması gerekiyor. Bu durumda olanlar genç girişimci desteğinden yaralanamazlar.
İşletmenin ölüm nedeniyle eş veya çocukları tarafından devralınması durumunda ölen kişinin çocukları genç girişimci desteğinden yaralanabilme şartlarını taşıyorsa genç girişimci desteğinden faydalanabilir.

Genç girişimci desteği tüm vergileri de kapsıyor mu?

Genç girişimci desteği sadece 18-29 yaşa arası şirket kuran gençlerin yıllık 75.00 TL’ye kadar olan kazançlarının gelir vergisinden muaf olmalarını sağlamakta. Ödenmesi gereken KDV, Stopaj, Damga vergisi vergilerden muafiyet sağlamamakta olup bu vergilerin ödenmesi gerekmektedir.

Genç girişimci bağkur desteği kaç aydır?

Genç girişimci bağkur desteği 12 aydır. 12 ay sonunda Bağ-Kur primlerinin tarafınızdan ödenmesi gerekiyor.

E-ticaret yapmak genç girişimci desteği kapsamında mıdır?

E-ticaret yapacak olan genç girişimciler genç girişimci desteğinden faydalanabilir. Genç girişimci desteğinden faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken 2 unsur bulunmaktadır. Bunlar;
KOSGEB tarafından verilen eğitimi almış olmanız gerekmekte. Alınacak eğitimin şirketi kurma tarihinizden önce alınması gerekmektedir. Eğitimden önce kurulmuş şirketler destekten faydalanamazlar.
Şirket kuruluşu yaparken şirket faaliyet NACE kodunu e-ticaret alanı alarak işletmeniz gerekmekte.

Genç girişimci desteği ile ilgili aşağıdaki Youtube videosunu izlemenizi tavsiye ederiz.

Genç Girişimci Desteği Nedir, Nasıl Faydalanılır? - Şahıs Şirketi Vergi Muafiyeti ve Bağkur Destekleri

Genç Girişimci Desteği Nedir, Nasıl Faydalanılır? – Şahıs Şirketi Vergi Muafiyeti ve Bağkur Destekleri

Oyla! post
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Eylül Arslanoğlu, Samsun doğumlu ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan bir e-ticaret uzmanıdır. Kariyerine e-ticaret alanında uzmanlaşarak adım atan Eylül, kategori yöneticisi olarak görev yapmaktadır. E-ticaretin dinamik dünyasında deneyimli olan Eylül, ağırlıklı olarak e-ticaret, e-ticaret eğitimi, e-ticaret yazılımları ve e-ticaret entegrasyonları gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir