1. Anasayfa
 2. E-Ticaret Vergi

Limited Şirket ile Anonim Şirket Arasındaki Farklar


0

Limited şirket ile Anonim şirket arasındaki farklar en çok merak edilen konulardan biridir. Şirket kurmak herhangi bir alanda girişimciliğin ve kendi adına çalışmaya başlamanın ilk adımıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulan en yaygın iki şirket türü anonim şirket ve limited şirkettir.

Bu yazımızda anonim şirket ile limited şirket karşılaştırması yapıp, aralarındaki farkları, çeşitli konularda avantaj ve dezavantajlarını inceleyeceğiz. 

Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar
Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar

Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar nelerdir?

Limited şirket ile anonim şirket karşılaştırması için çeşitli konulardaki benzerlik ve farklarını göz önüne sermeye çalışacağız.

Anonim şirket; borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan,  sermaye şirketidir. Bu şirket türünde ortaklar, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Limited şirket ise bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan, sermayesi, esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve ortakların şirketin borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olduğu bir sermaye şirketidir diyebiliriz.

Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar
Limited şirket ile anonim şirket arasındaki farklar

Anonim şirket ile limited şirket arasındaki farklar; ortak sayısı, sermaye, sorumluluk, hisse devri gibi çeşitli konularda kendini göstermektedir. Aralarındaki bu farkları bilmek, konuya hakimiyet ve karar verme açısından oldukça avantajlı olacaktır.

Anonim şirket ile limited şirket arasındaki başlıca farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Sermaye Tutarı
 2. Hissedar Sayısı/Ortak Sayısı
 3. Sermaye Blokesi ve Sermayenin Tamamlanması
 4. Pay Devgri
 5. Şirket Satarken Vergisel Olarak Hangisi Daha Avantajlı
 6. Şirketin Borçları Yönünden Sorumluluk
 7. Yönetim ve Temsil
 8. Şirketlerin Süresi
 9. Halka Açılma
 10. Yönetim Görev Süreleri

1- Sermaye tutarı

Anonim şirketler asgari 50.000 TL sermaye ile kurulabilirler, buna karşılık limited şirketlerin kurulabilmesi için gerekli asgari sermaye tutarı ise 10.000 TL’dir. Kayıtlı sermaye sistemi kapsamında ve halka açık olmayan anonim şirketler için başlangıç sermayesi en az 100 bin TL olmalıdır. Limited şirketlerde ise kayıtlı sermaye uygulaması yoktur.

2- Hissedar sayısı / ortak sayısı

Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 olabilmektedir. Anonim şirketlerde ise ortak sayısı yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

3- Sermaye blokesi ve sermayenin tamamlanması

Anonim şirketlerde taahhüde konu olan sermayenin 1/4 ünün şirketin tescilinde ödenip bloke edilmesi şarttır. Kalan sermaye borcunun ise yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda en geç 2 yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Limited şirketlerde ise 2018 yılında yapılan düzenleme ile sermaye blokesi kaldırılmış olup toplam sermayenin 2 yıl içerisinde ödenmesi yeterlidir.

Pay devri
Pay devri

4- Pay devri

Anonim şirketlerde hisse devri, hisse senedi basılması, ya da hisse devir sözleşmesinin imzalanması, yönetim kurulunun bu devri onaylaması ve hisse defterine işlenmesi şeklinde gerçekleşir. Anonim şirketlerde hisse devrinin tescil ve ilanı gerekmez.

Limited şirketlerde ise hisse devrinin noter huzurunda hisse devir sözleşmesi imzalanması, şirket genel kurulu tarafından onaylanması, ticaret sicil müdürlüğünce tescil ve ilanının yapılması ve hisse defterine işlenmesi ile olur.

5- Şirketi satarken vergisel olarak hangisi daha avantajlı?

Limited şirket hisseleri kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. Anonim şirketlerde ise hisseler hisse senedine bağlanmış ve hisse senedinin elde tutma zorunluluğu iki yıldır. İki yılın sonunda satılan hisseler için gelir vergisi tahakkuk ettirilmeyecektir.

6- Şirketin borçları yönünden sorumluluk

Limited şirketlerde ortaklar, şirketin kamu borçlarından, taahhüt ettikleri sermayeyle orantılı olarak kendi malvarlıkları ile sorumludur. Anonim şirketlerde ortakların, kamu borçları yönünden bir sorumlulukları yoktur. 

7- Yönetim  ve temsil 

Limited şirketlerde en az bir ortağın şirketi yönetim ve temsil yetkisi bulunması gerekir. Anonim şirket ortakları için bu durum geçerli olmayıp,  ortak olsun ya da olmasın, yalnızca bir yönetim kurulu üyesinin tam temsil yetkisine sahip olması yeterlidir.

8- Şirketlerin süresi 

Limited şirketler en fazla 99 yıl süreyle kurulabilirken anonim şirketlerde bu şekilde bir süre kısıtlaması yoktur.

9-  Halka açılma

Anonim şirketlerde halka açılma mümkündür, ancak limited şirketlerde halka açılmassöz konusu değildir.

10- Yönetimin görev süreleri 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl görev yapabilirler. Limited şirketlerde müdürler ise eğer belirli bir süreye bağlı kalarak seçilmişler ise o sürenin sonuna kadar, yok herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın seçilmişler ise yeni müdür seçilene kadar süresiz olarak görev yapabilirler.

Şahıs firması mı limited şirket mi?
Şahıs firması mı limited şirket mi?

Şahıs firması mı limited şirket mi?

Şahıs firması diğerlerine oranla çok daha kolay ve az bir masrafla kurulur. Ancak ortaklık yapısından dolayı uzun vadeli planlar için ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalabilir.

Limited şirketlerde esas sermaye alt limiti bulunmaktadır, bu da 10.000 TL dir. Şahıs firmalarında ise bu şekilde bir sermaye şartı yoktur.

Vergi oranları açısından iki şirket türü arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak limited şirketlerde ortaklara dağıtılan kar payları gelir vergisine tabi  olacağı için bunlardan da %15 oranında gelir vergisi kesilecektir.

Bütün bunlara karşılık şahıs firmasına nazaran Limited şirketin piyasada ve resmi kurumlar nazarında bir ağırlığı ve prestiji olduğu gerçektir. Piyasa ve resmi kurumlara güven vermesi, iş hacmi ve kredi temini  konusunda büyük avantaj olacaktır.

Bütün bunlar göz önüne alındığında, çok fazla açılmadan kendi çapında ile ilerlenmek isteniyorsa şahıs firması, ancak daha büyük hedeflere yönelik büyüme planları varsa limited şirketin daha avantajlı olacağı görülmektedir.

Şahıs firması nasıl kurulur diye merak ediyorsanız aşağıdaki yazıyı mutlaka okuyun.

Şahıs Şirketi Kurma Rehberi: Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir? konusu ile ilgili aşağıdaki Youtube videosunu izlemenizi tavsiye ederiz.

Oyla! post
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Eylül Arslanoğlu, Samsun doğumlu ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan bir e-ticaret uzmanıdır. Kariyerine e-ticaret alanında uzmanlaşarak adım atan Eylül, kategori yöneticisi olarak görev yapmaktadır. E-ticaretin dinamik dünyasında deneyimli olan Eylül, ağırlıklı olarak e-ticaret, e-ticaret eğitimi, e-ticaret yazılımları ve e-ticaret entegrasyonları gibi konularda uzmanlaşmıştır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir