1. Anasayfa
 2. Dijital Pazarlama

Hedef Kitle Nedir, Nasıl Belirlenir?


0

Hedef kitle kavramı son yıllarda insan hayatında önemli bir yer edinmiş olan bir kavramdır. İnternet üzerinden ticaret yapan kişiler ve sosyal medya kullananlar için oldukça önemlidir.

Hedef kitle, pazarlaması yapılmakta olan ürünlerin ne için ve kim için satışa sunulacağına yönelik oluşturulmuş  istatiksel bilgilerdir. İnternet üzerinden ürünlerini satışa sunmak isteyen insanlar satacakları ürünlere yönelik belli bir hedef kitle belirleme çalışması yapmalıdır.

Hedef kitle belirlemesi yapılırken özellikle marka olan firmaların hedef kitlenin doğru belirlenmesi konusunda doğru adımlar atması önemlidir. Atılacak doğru adımlar başarılı sonuçlar ortaya konmasına olanak verir.

Bu nedenle bir firmanın başarısını arttırmak için hedef kitleyi doğru tespit etmesi gereklilik kaydeder. Ayrıca hedef kitle belirlenirken insanların satışı yapılan ürünü niye satın alacakları da göz önünde bulundurulur.

Hedef kitle belirleneceği zaman ürünü satın alacak insanlarında belirlenmesi gerekir. Ürünü satın alacak insanlar belirlenirken genel bir profil oluşturulur. Hedef kitle eğitim, cinsiyet, yaş ve yaşanılan yer gibi kriterler kullanılarak oluşturulur. Genel olarak hedef kitle belirlendikten sonra ise bu hedef kitlesi özelleştirilir.

Hedef kitleyi daha da özel yapabilmek adına insanların günlük yaşamı ele alınır. Günlük yaşamlarında satışı yapılmakta olan ürünün kapladığı yere önem verilir ve satış için sadece bu durum öneme sahiptir.

Hedef kitle belirleme sürecinde firmanın rakiplerden ayrılan özelliklerine de dikkat edilir. Bu özellikler tespit edilip hedef kitleye yönelik strateji meydana konur. Ardından da pazarlamaya geçilir. Hedef kitle belirlenirken hangi kanallar üstünden reklam yapılacağı önemlidir.

Ayrıca hedef kitlenin belirlenmesi sürecinde hedef kitlenin hangi sosyal alanda olduğunun da bilinmesi reklam kampanyaları için değer taşır. Zira pazarlama hedef kitleye doğru zaman ve doğru yerde ulaşmakla ilgilidir. Aksi takdirde ayrılan bütçe boşa gider.

Hedef kitle nedir?

Firmaların ürünün ya da hizmetin reklam kampanyasının tüm insanların görmesi ve ilgilenmesi için uğraşması gereksiz zaman ve maliyet kaybına neden olur. Zira reklam pek çok insana ulaşsa dahi herkes bu reklamla ilgilenmez. Hatta çoğu bu reklamı gereksiz bulur. Çünkü ürün ya da hizmetin hitap etmekte olduğu kitle değillerdir. Aynı şekilde reklamı yapılan ürünle ya da hizmetle ilgilenen kesim de başka bir ürün ya da hizmetle ilgilenmez.

Dijital pazarlama kampanyaları için daha sınırlı bir sayıda olan belli bir insan kitlesine ulaşmak gerekir. Bu insanların oluşturduğu grup hedef kitledir. Hedef kitle ilgi alanları, belirli ihtiyaçları karşılanacak ve ortak özellikleri olan insanlardır.

Hedef kitle, pazarlaması yapılacak olan hizmet ya da ürünlerin ne için ve kim için satılacağına yönelik oluşturulmakta olan istatiksel bilgilerdir. İnternetten hizmet ya da ürün satışı için bunlara yönelik belli bir hedef kitle belirlenir.

Doğru hedef kitlenin bulunabilmesi için bilinmesi gerekenler;

 • Hedef kitle kampanyalara göre değişir.
 • Çok sayıda hedef kitle olabilir.
 • Akla gelmeyen insanlarda hedef kitle olabilir.

Aynı zamanda hedef kitle oluşturulurken dikkat edilmesi gerekli olan pek çok özellik bulunur. Hedef kitleyi tanımlamak için paylaşılan özelliklerin bilinmesi gerekir. Bu özellikler ise;

 • Yaş,
 • Bütçe,
 • Hobiler,
 • Gelir düzeyi,
 • İnternet kullanım şekli,
 • Yaşadığı yer,
 • Önceki satın alımlar,
 • İnternet arama geçmişi,
 • Çocuk sayısı,
 • Medeni hali,
 • Evcil hayvanlar,
 • Etnik köken,
 • Din,
 • Kariyer hedefleri ve dahası.
hedef kitle-nasıl belirlenir

Hedef kitle nasıl belirlenir?

Son zamanlarda hedef kitle nasıl belirlenir, sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından merak edilir. Hedef kitlenin belirlenmesi konusunda yapılması gerekenler ile hedef kitle nasıl belirlenir sorusunun cevabı için öncelikle şunlar yapılır;

 • Mevcut olan müşteriler analiz edilir.

 Bu müşterilerin ortak özellikleri nelerdir? Kimler ürün ya da hizmet satın alır? Sonrasında

 • Dijital analiz aracına başvurulur.

Web sitesini ziyaret edenler, sosyal medyada etkileşimde bulunanlar ve bunların ortak özellikleri nedir?

 • Dijital olan analiz araçlarına öncelik verilir.

Web site kimler tarafından ziyaret edilir? Kimler sosyal medyada iletişimdedir? Bu insanları ortak paydaları nelerdir? 

 • Rakip firmalar takip edilir.

Rakipler kimleri hedeflemektedir? Aynı insanlar satışa sunulan ürün ya da hizmetle ilgileniyor mu? Neden o insanlar olmalıdır veya olmamalıdır?

Hedef kitle belirlenirken hedef kitle hakkında detaylı bilgi toplanır. Daha sonra hedef kitle analizi yapılır. Hedef kitle kategorilere bölünür ve bölerken şunlara dikkat edilir;

 • İlgi alanları ve ihtiyaçları,
 • Coğrafi konum,
 • İnternetten satın alma alışkanlıkları,
 • Demografik yapı.
 • Hedef kitlenin eğitim durumu,
 • Cinsiyet,
 • Medeni durumu,
 • Yaş,
 • Ekonomik durumu ve mesleği gibi demografik özellikleri belirlenir.

Ürünü kimin kullanacağı veya markayı kimin takip edeceğini belirlerken demografik etmenler önem kazanır.

Hedef kitle belirlemede izlenecek yollar şöyledir;

 • Canlı İletişim: Analiz yapılması için en iyi yöntemlerden birisi röportaj yapılmasıdır. İnsanları anlamak, yaşamlarını tanımak için sohbet edilmesi hedef kitle belirlemede öngörü ve varsayımlar yapılmasına kaynak oluşturur.
 • Sosyal Medya: Hedef kitle belirlemede dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta paha biçilmez bir değer olan sosyal medyadır. Bu kapsamda doğru iletişim doğru bilgi edinilmesini sağlar. İnsanların tercihleri, hobileri, bağlantıları, kariyeri gibi pek çok konuda bilgi elde edilir.
 • Anketler: Anketler kullanılarak hedef kitle belirleme o kadar kolay olur. Tahmin ve varsayımlar bu şekilde test edilir. Hedef kitle belirleme için gerekli bilgi toplanır.
 • Müşteri Belirleme: Hedef kitle belirleme için toplanan bilgiler önemli bir veri kaynağı teşkil eder. Bunlar harmanlanır ve düzenlenir. Aynı zamanda insanların satın alma süresi de incelenir.
 • Açık Kaynaklı Araştırma Analizi: Hedef kitle belirlenirken profesyonel pazarlamacıların araştırmaları gerçekçi verilerle hareket edilmesini sağlar. Somut veriler hedefe odaklanmada yarar sağlar.
 • Modern Sanat: Sanatçılar insanları ve onların özelliklerini pazarlamacılardan daha iyi hisseder. Hiçbir olgu toplum değerlerinin, eğilimlerini, zihniyetini ve sorunlarını popüler kültür kadar iyi betimleyemez. Bu anlamda hedef kitlenin belirlenmesinde sanatın ve sanatçının rolü yadsınamaz.

Hedef kitlenizi bölün

Farklı ürün veya hizmetlere göre oluşturulmakta olan hedef kitleler kendi aralarında farklılık içinde olabilir. Bu durum nedeniyle alt bölümler oluşturulur. Bu alt bölümler kıstas alınarak reklam çalışmaları yapılır. 

Ve hatta bu alt bölümlere göre satış yolları ortaya konur. Bu alt bölümler meydana gelirken dikkat edilmesi gerekli olan şeyler şöyledir: Demografik yapı, ilgi alanları, internetten alışveriş durumu, ihtiyaçlar, yaşanılan konum.

Kitle analizi esnasında bunlara dikkat edilerek hedef kitleyi bölmek verimliliği arttırır. Zira pazarda yer alan hizmet ya da ürünlerin belirli bir hedef kitlesi bulunur. Herkese yönelik olan çalışmalar yanılgılara neden olur.

Ayrılan bütçe ve verilen emek boşa gider. İlgili kitleye doğru analiz ve doğru iletişimle ulaşılır. Bunun için de hedef kitle bölünmelidir. Bu durumda firmalar her zaman sürekli olan bir başarı yakalar.

Hedef kitlenin bölünmesinden sonra belirlenen hedef kitlelere ulaşmak için gerekli olan iletişim kanalları belirlenir. Örnek vermek gerekirse; 70 yaş ve üstüne internet üstünden ulaşma yerine gazete, televizyon ve radyo vasıtasıyla ulaşmak daha yerinde olur.

Bu kanallarda bölünen hedef kitlenin beğenisini sağlanır. Merak uyandıran tanıtım ve reklamlara yer vermek de son derece önemlidir.

pazarlama-kanalları

Pazarlama kanallarınızı belirleyin

Hedef kitleye nasıl ve nereden ulaşılacağını belirlemek dikkat edilmesi gerekli olan bir unsurdur. Belirlenen kitlenin nasıl ve nerede vakit geçirdiğinin tespiti, Google Adwords çalışması, influencer pazarlama çalışmaları, sosyal ağ reklamları ve sponsorlu içerikler bu noktada önem kazanır. Detaylı bir araştırma ile pazarlama kanalları belirlenir. Hedeflenen kitleye en uygun pazarlama kanalı tercih edilir.

E-ticaret veya benzer bir siteye sahip olunduysa mevcut kitleye yönelik hareket edilir.  Öncelikle firmanın satın alma geçmişi incelenerek alışverişler detaylanır, alışveriş yapılan bölgeler tespit edilir, ödeme sırasında yapılan anketlerle kullanıcılar hakkında bilgi toplanır. Bu bilgiler ile pazarlama kanalları seçilir. Demografik yapı belirlenir. Hedef kitlenin konumu, ilgi alanı, sorunlar kullanıcı alışkanlıkları not alınarak ideal pazarlama kanalları tespit edilir.

Pazarlama kanalları hedef kitlenin tespiti ile ortaya çıkar. Pazarlama kanalları radyo, televizyon, gazete, Google Adwords, influencerler, sosyal ağ reklamları, sponsorlu içerikler gibi farklı kanallardan meydana gelir. Hedef kitle doğrultusunda uygun kanal tespit edilerek satışa sunulan ürün ya da hizmet pazarlanır.

Hedef kitle belirlemenin faydaları nelerdir?

Hedef kitlenin belirlenmesi pek çok faydayı beraberinde getirir. Hedef kitlenin daha iyi anlaşılması ile yanlış kişilere ulaşılarak gereksiz para ve zaman harcanmaz. Yeni insan grupları tanınır ve yeni hedef kitleler oluşur.

Dijital pazarlama da kime ulaşılacağı konusunda netlik kazanılır. Etkili ve güçlü bir pazarlama kampanyası oluşur. Zira hedef kitlenin dili konuşulur, ihtiyaçları anlaşılır ve böylece müşteri sadakati kazanılır, verimli reklam stratejileri oluşturulur.

Oyla! post
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Emirhan Alpay, dinamik ve yenilikçi bir dijital pazarlama uzmanıdır. Eskişehir Üniversitesi'nde tamamladığı endüstri mühendisliği eğitimi analitik düşünme ve çözüm odaklı yaklaşımını dijital pazarlama stratejilerine yansıtmasına olanak sağlar. Kendi alanında uzmanlaşmış ve dinamik bir profesyonel olarak, markaların dijital arenada daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlayan stratejileri kusursuz bir şekilde oluşturur.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir