1. Anasayfa
 2. E-Ticaret Vergi

Vergi Oranlarına Hangi Şirket Türü Tercih Edilmeli?


0

Hangi şirket türü tercih edilmeli, girişimcilerin kafasını en çok karıştıran konudur. Yeni iş kurmak isteyen girişimciler için karar verilmesi en zor konulardan biriside hangi şirket türü ile şirket kurmak gerektiğidir. E-ticaret yapabilmek, bir ürün veya hizmet satabilmek için mutlaka bir şirket kurmak gerekiyor. Ama bu şirket türü hangisi olmalı? Şirket kurmak için üç tane seçeneğiniz var bunlar;

 1. Şahıs Şirketi
 2. Limited Şirket
 3. Anonim Şirketi

Girişimcilerin, şirket kurmak için karar verirken göz önünde bulundurmaları gereken konuların başında vergiler gelmekte. Satılan her ürün veya hizmet için fatura kesip, kesilen faturanın KDV’sini yani vergisini öderken hangi şirket türü olduğunuz büyük önem arz eder. Şahıs şirketleri gelir vergisi, Limited ve Anonim şirketler ise kurumlar vergisi öder. Doğru oranda vergi verebilmek için kuracağınız şirketin türünü doğru belirlemek gerekiyor.

2022 yılının vergi oranları yakın zamanda açıklandı. Açıklanan vergi oranlarına göre şirketlerin ödeyeceği vergi türü ve vergi dilimi şu şekildedir;

Şahıs Şirketi; Gelir vergisi öder ve 2022 yılı için ödemesi gereken vergi dilimi %15 ila % 40 arasındadır

Limited Şirket; Kurumlar vergisi öder ve 2022 yılı için ödemesi gereken vergi dilimi %23

Anonim Şirket; Kurumlar vergisi öder ve 2022 yılı için ödemesi gereken vergi dilimi %23

Şahıs şirketi nedir ?

Şahıs şirketi; tek ya da birden fazla kişiyle kurulabilen, ortakların sorumluluğunun sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip olan şirket türüdür. Kurulması çok basit ve masrafsız olması nedeniyle fazlaca tercih edilen bir şirket türü olmakla beraber, ortaklığın devri oldukça zordur. Çünkü ortakların tamamı onaylamadığı sürece devir mümkün değildir. Şahıs şirketi nasıl kurulur anlattığımız makaleyi mutlaka okuyun.

Şahıs Şirketi Kurma Rehberi: Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited şirket nedir ?

Limited şirket; bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan, sermayesi; esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve ortakların şirketin borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olduğu bir sermaye şirketidir.

1 den 50 ye kadar istenilen sayıda ortakla kurulabilir. Limited şirketler de ortak sayısı üst limiti 50’dir, 50’den fazla ortak olamaz. Limited şirket nasıl kurulur detaylı olarak anlattığımız makaleyi mutlaka okuyun.

Limited Şirket Nedir, Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket nedir ?

Anonim şirket; bir veya daha fazla ortak ile kurulabilen, ortak sayısında herhangi bir sınırlama olmayan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından sadece mal varlığı ile sorumlu olan, halka açılmaya uygun sermaye şirketi türüdür. Sermaye alt limiti 50.000 TL’dir.

hangi şirket türü tercih edilmeli

Hangi şirket türü daha avantajlıdır ?

Şahıs şirketi, Limited şirket ve anonim şirketler, çeşitli konularda birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajlı durumda olabilmektedirler. Biz bu yazımızda; şirketleri ana başladığımızda da göreceğimiz şekilde vergisel yönden inceleyerek karşılaştırma yapacağız. 

Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi gibi vergiler şirketlerin türüne göre değil, ürün ya da hizmet türüne göre değişen oranlarda tahakkuk ettirildiğinden, ister şahıs şirketi, ister limited şirket, isterse anonim şirket olsun,bu konularda aralarında hiç bir fark bir fark yoktur.

Biz asıl şirket türüne göre fark eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi arasında bir karşılaştırma yapacağız. Şahıs şirketleri gelir vergisine, limited ve anonim şirketler ise kurumlar vergisine tabidir. Hangisine tabii olmanın daha avantajlı olacağı iş hacmine göre değişecektir.

Şimdi iki vergi türü ve oranlarına göre inceleyelim:

Gelir vergisi:

Şahıs sirketleri 3 aylık dönemler halinde Yılda 4 defa gelir geçici vergi beyannamesi vererek ödeme yaparlar.Tüm yılı içine alan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile de, bir yıl için tahakkuk eden toplam gelir vergisi ile ödenmiş olan gelir geçici vergiler arasındaki fark ödenir.

Gelir vergisi oranı sabit olmayıp kümülatif vergi matrahlarına göre 2021 yılı için vergi dilimleri aşağıdaki şağıdaki gibidir:

(Anlaşılmayan herhangi bir nokta kalmaması için sözü geçmişken kümülatif vergi matrahının ne olduğunu da bir parantez açarak açıklayalım: Kümülatif vergi matrahı; mali yılbaşı olan 1 Ocak’tan itibaren aylık vergi matrahlarının her ay bir sonraki aya devrederek elde edilen toplam vergi matrahıdır. Aralık ayı kümülatif vergi matrahı tüm senenin aylık vergi matrahlarının toplamıdır)

24 bin TL’ye kadar %15

24 bin TL ile 53 bin TL arası için %20

53 bin TL ile 190 bin TL arası için %27

190 bin TL ile 650 bin TL arası için %35

650 bin TL’den fazlası için ise %40 tır.

Kurumlar vergisi:

Kurumlar vergisi; limited şirket ve anonim şirket gibi sermaye şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları, kooperatifler, dernek ve vakıfların tabii olduğu vergi türüdür.

Bir takvim yılı içerisindeki kurum kazançları, bir sonraki yılın Nisan ayının 1’i ile 30’u arasında kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Kurumlar vergisi oranı tüm yıl Ve kazanç miktarları için sabit olup %22’dir.

Vergi yönünden kararsız kalanların, bir yıl içerisinde elde edecekleri iş hacmi ve kazançlarını göz önünde bulundurarak bir hesap yapıp ona göre karar vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Yıllık 100.000 TL vergiye tabi kazancı olduğunu düşündüğümüz bir şirketi ele alıp ona göre bir örnek hesaplama yapalım.

100 bin TL’nin gelir vergisi hesabı:

İlk 24.000 tl için %15 = 3.600 TL 

53.000 – 24.000= 29.000 için %20= 5.800 TL

100.000 – 53.000= 47.000 için %27 = 12.690 TL 

3.600 + 5.800 + 12.690 = 22.090 TL

Yukarıdaki hesabımızdan anlaşılacağı üzere; 100.000 TL vergiye tabi kazancı olan bir şirket gelir vergisine tabi olursa yıllık ödeyeceği gelir vergisi 22.090 TL olmaktadır.

100 bin TL’nin kurumlar vergisi hesabı:

100.000 x 0,22 = 22.000 TL olmaktadır. 

Gördüğümüz gibi iki vergi türünün Ödeyeceği Vergi miktarı 100.000 TL kazançta çeşitlenmektedir Kararsız kalanlar bu örnek hesaplamayı göz önünde bulundurarak, yıllık vergiye tabii kazançları 10 bin TL’nin altında olacaksa şahıs şirketi, 100.000 TL’nin üzerinde olacaksa limited ya da anonim şirketi tercih etmeleri yararlarına olur diyebiliriz.

Ancak vergi konusunda dikkat edilmesi gereken bir konu daha vardır ki o da; limited şirkette ortaklar kar payı aldığında ondan da %15 oranında vergi kesileceği gerçeğidir. Bu da hesap edilerek ona göre karar vermek gerekecektir.

2022 vergi dilimlerindeki değişiklikler nelerdir?

2022 kurumlar vergisi oranı %23 olarak belirlendi. Limited şirket ve Anonim şirket sahipleri 2022 yılında kurumlar vergisini gelir ve gider arasındaki fark üzerinden %25 değil, %23 olarak ödeyecek.

Şahıs şirketlerinin 2022 yılı için ödemeleri gereken gelir vergisi oranları da değişti. Gelir vergisi oranları gelire göre %15 ile %40 arasında değişmekte.

Şahıs şirketi kuran 29 yaş altındaki kişiler için %50 KDV Muafiyeti uygulanmakta. 29 Yaş altındaki kişiler şirket kurdukları takdirde ödemeleri gereken vergilerin yarısını öderler.

Şahıs şirketi sahibi olup 29 yaş üzeri olan kişiler için KDV Muafiyeti söz konusu değildir. Onlar ödemeleri gereken gelir vergilerini normal vergi dilimlerine göre öderler.

KDV Muafiyeti Limited Şirket ve Anonim şirketler de yoktur. 29 yaş altında olup Limited veya şahıs şirketi kuranlar KDV muafiyetinden yararlanamaz.

Konuyu daha iyi anlatmak adına örneklendirecek olursak diyelim ki bir şahıs şirketiniz var ve şirket olarak yazılım yapıp yurtdışına satıyorsunuz. Şirket sahibinin yaşı da 27 ve KDV Muafiyetinden yaralanıyor. Bu şahıs şirketi; Genç girişimci desteğinden yararlandığı için gelir vergisini %50 daha az ödeyecek.

Bu şahıs şirketi sahibi 30 yaşında olduğunu varsayarsak bu şirket KDV muafiyetinden yararlanamayacak olup vergisini %15 ile %40 arasında ödeyecek.

Örnek verilen bu şirketin şahıs şirketi değil de Limited Şirket olduğunu varsayarsak;

Şirket Limited şirket olduğu için ödemesi gereken vergi türü kurumlar vergisi olup oranı %23’dür. Limited şirketlerde KDV muafiyeti olmadığı için vergisini yarı yarıya ödemesi diye bir şey söz konusu değildir. Ancak bu şirke ürünlerini yurtdışına satıyorsa %50 yurtdışı yazılım istisnasından yararlanır

Limited ve Anonim şirketler  şirketten para çekerken çekilecek her tutar için en az %10 vergi öderler. Şirket kurarken bunu da göz önünde bulundurmak gerekir.

Sonuç olarak;

Hangi şirket türünün seçilmesi gerektiği faaliyet verilecek sektör, sektöre tanınan ekstra avantajlar olup olmadığı, geleceğe dayalı ticari hedefler, şirketten para çekilmesi gibi hususlar dikkate alınarak belirlenmelidir.

Bizim e-ticaret sitesi açacak kişilere tavsiyemiz hem kurumsallık, hem tanınan avantajlardan dolayı en azından Limited Şirket kurulmasıdır. Günümüzde artık şirket kuruluşları kolaylaştı. Öyle ki artık insanlar oturdukları yerden e-devlet üzerinden şahıs şirketi kurmak isterlerse kurabiliyorlar.

Yukarıda verilen bilgiler tavsiye niteliğinde olup doğru ve güncel bilgiler için bir muhasebeci veya mali müşavir ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Önerilen Makale:

Mali Müşavir Ücret Tarifesi

5/5 - (1 vote)
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Aslıhan Baturalp, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Kariyerine e-ticaret dünyasında adım atan Aslıhan şu anda bir e-ticaret danışmanlık firmasında profesyonel olarak görev yapmaktadır. Aslıhan'ın iş dünyasındaki başarısının yanı sıra gezmeye olan merakı ve kitap okuma tutkusu onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu yansıtır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir