2022 Mali Bilgiler Rehberi

2022 Yılı ile ilgili bilmeniz gereken temel vergi & sigorta parametreleri ile ilgili tüm bilgiler 2022 Mali Bilgiler Rehberi kitapçığında bir araya getirildi. 2022 mali bilgileri için hemen tıkla.

2022 Mali Bilgiler Rehberi
2022 Mali Bilgiler Rehberi
bu alana reklam verebilirsiniz
bu alana reklam verebilirsiniz
bu alana reklam verebilirsiniz

2022 yılı için geçerli bir çok vergi ve sigorta mevzuatı kapsamında değişiklikler oldu. Asgari artışından asgari ücretten verginin kaldırılmasına, AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulamasının sona erdirilmesine, kıdem tazminatı tavanından, binek araçlara ilişkin kısıtlamalara kadar birçok değişiklik Özmen Mali Müşavirliğin sahibi Evren Özmen tarafından kitapçık haline getirildi. Kitapçıkta 2022 yılında lazım olacak mali bilgilerle ilgili  özetler sunulmakta.

2022 Mali Bilgiler Rehberi içerisinde verilen bilgiler genel bilgi sağlamak amacıyla verilmiş olup, burada verilen bilgileri finansal ve ticari faaliyetlerinizde kullanmadan önce güncel ve doğru bilgileri öğrenmek için mutlaka muhasebecinize veya Mali Müşavirinize danışmanızı tavsiye ederiz.

2022 Yılı Mali Bilgiler

2022 tılında geçerli olacak olan mali bilgiler aşağıdaki yazan oranlarda uygulanacaktır. Bu oranlar şu şekildedir;

A- 2022 Yılı Asgari Ücret Tutarı

2022 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı aylık brüt 5.004,00 TL, net 4.253,4 TL olarak belirlenmiştir.

B- 2022 Yılı Asgari Ücret İşverene Maliyeti

2022 yılında asgari ücretli personelin işverene maliyeti 5.879,70 TL olmuştur. Asgari ücretten gelir vergi ve damga vergisi kaldırılmış olup, işveren maliyetini net ücret ve işveren sigorta primleri oluşturmaktadır.

  • Asgari ücret 5.004,00
  • Sgk primi%15,5 (işveren payı) 775,62
  • İşveren işsizlik sigorta primi % 2 100,08
  • İşverene toplam maliyet 5.879,70

C- 2022 Yılı Sigorta Primine Esas Aylık Kazancın Alt ve Üst Sınırı (SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret)

  • Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı 5.004,00 TL
  • Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 37,530,00 TL

D- 2022 Yılı En Düşük Bağkur Primi

2022 Bağkur primi, 2022 yılında indirimsiz 1.726,38 TL, düzenli ödeme yapıldığı takdirde indirimli olarak 1.487,56 TL olarak belirlenmiştir.

E- 2022 Yılında Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi Uygulanacak mı?

Asgari ücrete kadar olan ücretlerde gelir ve damga vergisinin kaldırılmasın neticesinde 2022 Yılında Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

F- 2022 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2022 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1.VergiDilimi %15

0 - 32000

2.VergiDilimi %15

32000 - 70000

3.VergiDilimi %15

70000 - 250000

4.VergiDilimi %15

250000 - 880000

5.VergiDilimi %15

880000 -

*Asgari ücreti aşan ücretlerin vergilendirilmesinde, asgari ücretin vergi matrahının istisna edilmiş olması vergi diliminin hesabında dikkate alınmayacağı anlamına gelmemektedir. İstisna uygulamasında asgari ücret üzerinde gelir elde eden kişilerin önce vergi matrahları üzerinden gelir vergisi hesaplanacak, daha sonra asgari ücretliye sağlanan vergi avantajı kadarlık tutar düşülerek ödenecek gelir vergisi tutarı tespit edilecektir.

Ücret Dışı Gelirler

1.VergiDilimi %15

0 - 32000

2.VergiDilimi %15

32000 - 70000

3.VergiDilimi %15

70000 - 170000

4.VergiDilimi %15

170000 - 880000

5.VergiDilimi %15

880000 -

G- 2022 Yılında Çalışanlara Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde İstisna Sınırı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 36,72 TL (34 TL+KDV %8) belirlenmiştir olarak tespit edilmiştir.

H- 2022 Yılında Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan istisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500 ₺ olarak tespit edilmiştir.

İ- 2022 Yılında Araç Kiralamalarında Gider Olarak Dikkate Alınabilecek Üst Sınır

2022 yılında kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 TL’ye kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

J- Taşıt Giderlerine İlişkin İndirim Tutarları (Binek Araçlar İçin)

Yeni araç alımında gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 ₺, amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 230.000 ₺, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 ₺ olarak belirlenmiştir.

K- 2022 Yılında Amortisman Ayırmadan Direkt Gider Yazılabilecek Demirbaş Tutarı

Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı 2.000 TL olarak açıklanmıştır. Tutar katma değer vergisi hariç tutardır.

L- 2022 Yılı için arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 58.000 TL olarak tespit edilmiştir.

M- Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı

Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı: 9.500 TL (GVK Md. 21)

N- 2022 Yılı Kıdem Tazminat Tavanı

2022 Yılının İlk Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 10.596,74 TL olmuştur.

O- 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı

2022 Yılı uygulanacak olan Kurumlar Vergisi oranı %23’tür.

P- Tam Mükellef Kurumların Temettü Dağıtımında Uygulanacak Stopaj Oranı

4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında kar payı dağıtımında yapılacak vergi kesintisi oranı %15’den %10’a düşürülmüştür.

 Evren Özmen tarafından hazırlanan 2022 Mali Bilgiler kitapçığını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

2022 Mali Bilgiler Rehberi