1. Anasayfa
 2. E-Ticaret Hukuku

Gizlilik Sözleşmesi Nedir?


0

Açılan her e-ticaret sitesinin mutlaka bir gizlilik sözleşmesi olmalıdır. Gizlilik sözleşmesi düzenlenmesindeki amaç tarafların yapılan sözleşeme kapsamında birbirlerine ifşa ettikleri bilgilerin gizli kalmasını sağlamaktır.

Gizlilik sözleşmesi önemli bir konu olup hazırlanmasında mutlaka bir avukat ve hukuk bürosu desteği alınmasını tavsiye ederiz. Gizlilik sözleşmesi hazırlatılmadan önce bunun önemi ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Bu makaleyi gizlilik sözleşmesinin öneminin bilinmesi kapsamında hazırladık.

Bu makalede gizlilik sözleşmesi nedir, sözleşmede yer alması gereken hususlar nelerdir, gizli bilgi nasıl belirlenir, sözleşmenin hukuki niteliği nedir, geçerliliği nedir gibi konularda ön bilgiler vereceğiz.

Gizlilik sözleşmesi nedir?
Gizlilik sözleşmesi nedir?

Gizlilik sözleşmesi nedir?

Gizlilik sözleşmesi, imzalanan herhangi bir sözleşme kapsamında tarafların birbirlerine ifşa etmiş olup gizli kalmasını istedikleri bilgilerin ne şekilde ve nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini, sözleşmeye aykırı bir durum oluşması halinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini, sözleşmede yer alan verilerin 3.taraf kişilerle ne şekilde paylaşılacağını belirleyen hükümlerle alakalı tarafların imzalarının bulunduğu hukuki bir sözleşmedir.

 • Gizlik sözleşmeleri genel olarak;
 • e-ticaret siteleri ve müşteri arasında,
 • birbiri ile ticaret yapan iki tüccar arasında,
 • şirket ortakları arasında,
 • çalışan ve işveren arasında,

imzalanır. Gizlilik sözleşmesi ile bilgilerin gizli tutulma yükümlülüğü sözleşme imzalanmadan öncesini, sözleşme imzalandığı andaki durumu, sözleşme devam ettiği süre boyunca ki durumu ve sözleşme sona erdikten sonraki süreyi kapsar. Tarafların birbirine olan hukuki sorumluluğu gizlilik sözleşmesi imzalanmasa bile devam eder.

Ancak gizlilik sözleşmesi imzalanması hukuki çözüm açısından büyük kolaylık sağlar. Ayrıca sözleşmede konusu olmayan gizlilikle ilgili kısımlar bu sözleşmede tarafların talepleri doğrultusunda hazırlanabilmesine imkan verir.

Gizlilik sözleşmesinin hukuki niteliği nedir?

Gizlilik sözleşmesinin hukuki niteliği, sözleşme serbestisi hükümlerine göre hazırlanan iki taraflı bir sözleşme olmasından kaynaklanmaktadır. Gizlilik sözleşmesinin hukuki dayanağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu içerisinde ki sözleşme hazırlanmasına yönelik kısmında belirtilmektedir.

Gizlilik sözleşmesi sözleşmelerle ilgili mevzuatta özel olarak belirtilmediği için genel bir nitelik taşımaktadır. Bu sözleşme kanunun düzenlenmesini emrettiği huşulara aykırı hükümler içeremez.

Gizlilik Sözleşmesinin Geçerliliği
Gizlilik sözleşmesinin geçerliliği nedir?

Gizlilik sözleşmesinin geçerliliği nedir?

Gizlilik sözleşmesinin geçerliliği, tarafların birbirlerine vermiş olduğu irade beyanının bir birine uygun olmasına bağlıdır. İrade beyanının geçerli olabilmesi için beyanın hata, hile ve korkutma ile verilmemiş olması gerekmektedir.

Gizlilik sözleşmesinin sonradan uydurulmuş bir durumu olmaması açısından kanunun emredici hükümlerine aykırı bir şekilde hazırlanmaması, sözleşmede taraflardan birinin aşırı menfaatine bir durum olmaması gerekir.

Gizlilik sözleşmesi hazırlanırken genel işlem koşullarına çok dikkat etmek gerekiyor. Kanunen gizlilik sözleşmesi hazırlayan tarafın ekstra yükümlülükleri bulunmakta. Yanlış veya eksik yükümlülüklerle karşılaşmamak için hukuki destek almanız daha doğru olur.

Gizlilik sözleşmesinde neler yer alır?

Gizlilik sözleşmesi kendine mahsus kanuni düzenlemesi olmayan sözleşmelerdir. Bu nedenler içeriğinin ne olması gerektiğine dair bağlayıcı hususlar bulunmamaktadır. Ama imzalanan sözleşmenin koşullarının belirlenmiş olması Gizlilik sözleşmesinin koşullarını da belirlemiş oluyor.

Bir gizlilik sözleşmesinde genel olarak şu hususlar bulunur;

 • İmzalanan gizlilik sözleşmesindeki tarafların kim olduğu ve iletişim bilgileri,
 • Sözleşmede bahsi geçen kavramların ne anlam taşıdığı,
 • İmzalanan sözleşmenin amacı ve konusu nedir,
 • İmzalanan sözleşmede taraflara ne tür yükümlükler yüklendiği,
 • Kredi kartı güvenliği,
 • Ödeme mail order ile olacaksa mail order formunun güvenliği,
 • Mahrem bilgi sayılan e-posta ve diğer bilgilerin güvenliği
 • Sözleşmeyi imzalayan taraflara tanınan haklar, olumsuzluk durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği,
 • İmzalanan gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair kurallar,
 • İmzalanan sözleşmeye ve başka durumlar için aykırılık durumunda ki cezai şartlar,
 • İmzalanan sözleşmenin devredilmesine yönelik hususlar,
 • İmzalanan sözleşmenin ne şekilde feshedileceğine dair hususlar,
 • Mücbir sebepler olması durumunda sözleşmenin hukuki durumunun ne olacağının belirtilmesi,
 • İmzalanan sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi durumunda çözüm usulleri, yetkili mahkemelerin neresi olacağı,
 • Sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi durumunda oluşacak zararların nasıl tazmin edileceği,
 • Sözleşmede tanınan istisnai durumlar var mı, varsa da neler olduğu,
 • İmzalanan sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih, sözleşmenin süresi, sözleşmenin ne zaman sona ereceği,

hususlarının belirtilmiş olması gerekmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hükümler genel hükümler olup imzalanan sözleşmenin durumuna göre ilave hükümler eklenip çıkarılabilir.

Hazır sözleşmelerin kullanılması, başka sitelerden kopyala yapıştır yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Kopyaladınız sözleşmede bilmediğiniz ama ilerde sizi maddi ve hukuki olarak zor durumda bırakacak yükümlülükler olabilir. Sizde bu hükümleri bilmeden kabul etmiş sayılırsınız.

Bilmemeniz kabul edilemez. İlerleyen zamanlarda sorun yaşamamak için, yaşanması durumunda kolayca hukuki çözüm bulunabilmesi için sözleşmenin bir avukat marifeti ile hazırlanması menfaatinize olacaktır.

Yukarıda anlatmış olduğumuz hususlar sözleşmeye serbestlik ilkesi çerçevesinde konulur. Gizlilik sözleşmeleri e-ticaret siteleri açısından tek taraflı hazırlanan, online olarak karşı tarafa sunulup kabul edilmesi beklenen sözleşmelerdir.

Gizlilik sözleşmesi tek taraflı olarak hazırlansa bile Türk Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemelerinde yer alan emredici kurallara aykırı hükümler içeremez.

Gizli Bilgi Nedir?
Gizli bilgi nedir?

Gizli bilgi nedir?

Yukarıda bir gizlilik sözleşmesinde hangi hususların belirtilmesi gerektiğini anlattık. Bu kapsamda gizli bilgi yapılacak olan sözleşmenin niteliği, taraflar ve ticari işleyin özelliklerine göre belirlenir. Bu kapsamda imzalanacak olan sözleşmede nelerin bilgi sayılıp sayılmayacağı ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

Gizli bilgi sayılabilecek bilgilerin neler olması belirtilmesi gerektiği gibi bazı bilgilerinde gizli bilgi sayılmaması gerekiyor. Gizli bilgi sayılamayacak bilgilerin neler olduğu imzalanacak sözleşmenin içeriğine de bağlı. Gizli bilgi sayılabilecek veya sayılamayacak bilgilerin neler olduğu sözleşme imzalanma aşamasında belirtilmesi gerekir.

Gizlilik sözleşmesi ve kvkk ilişkisi

Kişisel bilgilerin korunması (KVKK) ve gizlilik sözleşmesi konusu karıştırılan bir konudur. Kişisel bilgilerin korunması daha çok var olan bilgilerin işlenmesi ile ilgilidir. Yani çalışanların, müşterilerin ortakların bilgileri toplanıp bir yerde kayıt edilir. Bu verilerin korunması da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sıkı denetim altına alınmıştır. İhlali durumunda ciddi yaptırımları vardır.

Gizlilik sözleşmesinde ise tarafların birbirine ifşa etmiş olduğu bilgilerin korunması amacı vardır. Gizlilik sözleşmesi bu anlamda KVKK’ya göre daha tekillik içerir. Hasılı gizlilik sözleşmesi ile KVKK’nin kesiştiği noktalar olsa bile özünde ikisi ayrı ayrı durumdur.

Ama gizlilik sözleşmesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu anlamda çıkartılacak hukuki düzenlemelere aykırı hükümler içeremez. KVKK ile getirilen haklar gizlilik sözleşmesi ile es geçilemez.

E-Ticarette gizlilik sözleşmesi

E-ticaret siteleri müşterilerine ait çok fazla bilgi topladığı için bu bilgilerin korunabilmesi açısından mutlaka gizlilik sözleşmesi hazırlamalıdır. Bu anlamda özellikle kredi kartı bilgileri ile ilgili çok fazla dava dosyası bulunmaktadır. Bu davalar tazminat gerektiren hukuk davaları olabileceği gibi hapis cezası gerektiren kredi kartı dolandırıcılığı davaları da olabiliyor.

E-ticaret sahipleri müşterileri ile davalık olmamak için mutlaka e-ticaret gizlilik sözleşmesi hazırlatıp bunu müşterilerine onaylatmalıdır.

Gizlilik sözleşmesi süresi ne kadardır?

İmzalanan gizlilik sözleşmelerinin kesin olarak süresi şu kadardır diyemeyiz. İmzalanan sözleşmenin niteliğine göre bu belli süreli olabileceği gibi süresiz de olabilir. Süre konusu imzalanan gizlilik sözleşmesinde belirtilir.

Örneğin bu sözleşmenin süresi 5 yıldır veya bu sözleşmenin süresi sözleşmenin sona erdiği tarihte biter diye belirtilmesi gerekir. Sonuç olarak gizlilik sözleşmesi süresinin belirlenmesinde tarafların faaliyet alanı, yapılan sözleşmenin mahiyeti gibi değişkenler olsa da bu konuda asl olan tarafların kararıdır.

Gizlilik sözleşmesi örneği

Google arama motorunda “gizlilik sözleşmesi örneği” veya örnekleri diye arattığınızda pek çok sonucun çıktığını görürsünüz. Bu metinlere çok da itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Zira her sözleşme kendisine mahsus özellikler, hükümler içerir.

Başkasına ait olan hükümler hukuki anlamda sizi zor duruma sokabilir. Çünkü her ticari işleyiş için hukuki metinlerin o işin özüne uygun, özel olarak hazırlanması gerekir. Sözleşme imzalanan iş konusunun başka kanunlarla bağlantısı olabilir. Bunun sizin tarafınızdan bilinmesi mümkün olmayabilir.

teşekkürler
Sonuç olarak…

Sonuç olarak…

E-ticaret siteleri başta olmak üzere sözleşme imzalanan her ticari faaliyet için mutlaka gizlilik sözleşmesi de imzalanmalıdır. Özellikle e-ticaret sitelerinde tel taraflı olarak hazırlanan gizlilik sözleşmesinin mutlaka müteriye online ortamda onaylatılması gerekir.

Gizlilik sözleşmeleri nasıl olsa aynıdır yada bütün gizlilik sözleşmeleri birbirine benzer diyerek sakın internet ortamından kopyala yapıştır yöntemi ile gizlilik sözleşmesi hazırlamayın. Her ticari faaliyet sektörü, yapılış şekli, yükümlülükleri farklılıklar içerir.

Bir başkasının ticari yükümlülükleri sizin için geçerli olmayabilir. Kopyala yapıştır ile hazırladığınız gizlilik sözleşmesi ile altından kalkamayacağınız bir taahhüdü kabül etmişolabilirsiniz. Bu yüzden özellikle e-ticaret sitenizde kullanacağınız gizlilik sözleşmesini e-ticaret hukuku alanında tecrübeli bir avukat veya hukuk bürosu marifetiyle hazırlamanızı özellikle tavsiye ederiz.

E-ticaret sitesi gizlilik sözleşmesi konusu ile ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa bize aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=t7Pk_ICOdnE
Gizlilik Sözleşmesi Nedir?
Oyla! post
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

eticaretsitesi, aktif olarak N11, Çiçek Sepeti, Trendyol gibi pazar yerlerinde mağazası olan, eticaret sitesi olan, e-ticaret ile ilgili edindiği tecrübeleri, öğrendiği bilgileri insanlarla paylaşmayı seven bir içerik yazarıdır. eticaretsitesi, gerçek ve tecrübe edilmiş bilgileri paylaşır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir