1. Anasayfa
 2. E-Ticaret

TÜBİTAK Destekleri Nelerdir? Nasıl Başvuru Yapılır?


0

TÜBİTAK destekleri, pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Türkiye bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu olarak bilinen TÜBİTAK, Türk halkını teknoloji ile bilime yöneltme, yönlendirme ve bilim ve teknoloji anlamında daha güncel bir hale getirilme hedefiyle kuruldu. Özel hukuk hükmüne tabi olan TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ait ilgili kuruluşlar arasında yer alır. TÜBİTAK araştırmaları destek programları bilimsel ve teknolojik olarak şu şekilde sıralanır;

 • Proje Pazarları Destekleme Programı,
 • Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı,
 • KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı,
 • KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programları,
 • Girişim Sermayesi Destekleme Programı,
 • Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı,
 • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı,
 • Yenilik girişimcilik alanlarında Kapasite Artırımına Yönelik Destek Programı.
 • KOBİ Artırılmana Yönelik Destek Programı

TÜBİTAK’ın desteklerine kendi web sayfası üzerinden başvuru yapılır. Başvuru öncesi TÜBİTAK’a ait olan web sayfasında kullanıcı kaydı oluşturulur. Mevcut firma var ise bu firmanın kaydı yapılır. Ardından web sayfada proje kapsamında projeyle alakalı bilgi kaydedilir. Daha sonra proje çerçevesinde bulunan belgeler ve web sayfadan alınan çıktılar posta yolu ile TÜBİTAK’a gönderilir.

TÜBİTAK destekleri
TÜBİTAK destekleri

Tübitak destekleri nedir?

TÜBİTAK destekleri, ulusal önceliği olan alanda çağrıya çıkılması ile ülke genelinde katma değer oluşturan kuruluşların ihtiyaç ve hedef odaklı bir şekilde, izlenen sonuçları olan AR-GE çalışmaları ile yeni projelerini kapsar. Ulusal ve uluslararası her proje desteklenmez. TÜBİTAK tarafından yürütücü olan kuruluşta projenin yürütücüsü konumunda bulunan kişiye gerekli şartları sağlaması halinde10.000 Türk Lirası destek, 3 ay süreyle sağlanır. Aynı zamanda yine TÜBİTAK tarafından Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve destek kapsamında olan proje bütçesine ait yüzde 5’lik bölüm ödenir.

Tübitak destekleri nelerdir?

TÜBİTAK, üniversitelerin araştırma bölümlerine, bilim insanlarının yer aldığı projelere, kamu kurumlarına, kamu kurumları araştırma ve geliştirme projelerini içeren kısımlara ve özel sektöre AR-GE kapsamında destek verir. Bu konuda verilen Tübitak destekleri şu şekilde sıralanabilir;

1 – Sanayi AR – GE proje destekleri,

 • Proje Pazarları Destekleme Programı,
 • Sanayi AR – GE Projeleri Destekleme Programı,
 • KOBİ AR – GE Başlangıç Destek Programı,
 • KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı,
 • Girişim Sermayesi Destekleme Programı,
 • Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı,
 • Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı,
 • Yenilik girişimcilik alanlarında Kapasite Artırımına Yönelik Destek Programı.

2 – Akademik AR – GE destekleri,

 • Bilimsel ve Teknolojik araştırma Projelerini Denetleme Programı,
 • Patent Başvurusu Teşvik ve Denetleme Programı,
 • Hızlı Destek Programı,
 • Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı,
 • Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı.

3 –  Kamu kurumları AR-GE destekleri,

 • Kamu Kurumları araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı,

4 – Girişimcilik destek programları

 • Girişimcilik Aşamalı Destek Programı,
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı,
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destekleme Programı.
tübitak kobi arge başlangıç destek programı
tübitak kobi arge başlangıç destek programı

Tübitak KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı

Ar-Ge, teknik ve bilimsel bilgiyi çoğaltma hedefiyle düzenli bir temel üstünde yürütülmekte olan yenilik kapsamında olan faaliyetler ile ortaya çıkan bilginin hem yeni süreçte hem de yeni ürünlerde kullanılmasıdır. Bu çerçevede yenilik, bir fikrin iyileştirilen, geliştirilen ya da satılabilen ve yeni bir sürece ya da ürüne dönüştürme için uygulanan bir dizi teknolojik, bilimsel, ticari ile mali faaliyetini ifade eder.

1507 KOBİ Ar – Ge Başlangıç Destek Programı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’lerin) kapsamında bulunan kuruluşlara yöneliktir. Bu kuruluşlara hem yenilik hem de teknoloji alanında kendilerini geliştirerek rekabet içeren bir ortamda olup düzenli bir şekilde proje yapmalarını, katma değerleri yüksek ürünler geliştirmelerini, kurumsal anlamda teknolojik araştırma yapmalarını, uluslar arası ve ulusal destek programında hem daha etkin hem de katılımcı olmalarını hedeflenir. Bu kapsamda da teknoloji transfer ofisleri bulunur.

https://www.youtube.com/watch?v=hDcoT2FW3MA

Tübitak KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı destek miktarı    

Destek miktarı, proje bütçesinin en çok 1.200.000 Türk Lirası şeklindedir.

Tübitak KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı destek kapsamı

Sağlanan destek geri ödemesiz yani hibe şeklindedir. Destek kapsamında çağrıda aksi ifade edilmediği takdirde konu sınırı bulunmaz. Bütün teknoloji alanlarında bulunan Ar-Ge projesi ve bütün sektörlerden başvuru yapılır. Proje destek zamanı çağrıda bildirilir. Bu süre 18 ayı geçmez.

Tübitak KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı ile hangi giderler karşılanır?

Projeye ayrılan gider bütçesi en çok 1.200.000 TL şeklindedir. İki tanesi ortak olma şartıyla firmanın 5 projesi desteklenir. Çağrı duyurusunda proje sayısı ve özel koşullar belirtilir.  Proje kapsamında şu giderler karşılanır;

 • Personel giderleri,
 • seyahat giderleri,
 • alet giderleri,
 • teçhizat ve yazılım giderleri,
 • Ar-Ge hizmet giderleri,
 • yurt içi ve yurt dışı danışmanlık giderleri,
 • malzeme giderleri,
 • patent ve endüstriyel tasarım tescil giderleri,
 • proje hazırlanmasında danışmanlık giderleri,
 • yeminli mali müşavir tasdik rapor gideri.

Tübitak KOBİ Ar-Ge başlangıç destek programı başvuru koşulları nelerdir?

Çağrı duyurusunda ifade edilmez ise başvuru koşulları içinde proje sınırlaması bulunmaz. Bütün teknoloji alanlarından bütün sektörlerden başvuru alınır. Projeye 24 saat ve 7 gün başvuru online olarak yapılır. Merkezleri yurt dışında olan sermaye şirketi başvuru yapamaz. Vakıf, dernek ve şahıs şirketleri bu program çerçevesinde başvuru yapamaz.

Girişimcilik destek programı (BiGG)

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin yenilik ve teknoloji merkezli iş fikrini iş planına çevirerek sermayelerine 200.000 Türk Lirası destekle şirketleşmelerini sağlar. Bu kapsamda faaliyet gösterir.

Girişimcilik destek programı destek kapsamı nedir?

Destek kapsamında yapılan çağrı duyurusunda bulunan özellikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans, yüksek lisans ya da doktora programında olan öğrenciler yer alır.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) ile belirtilen alanlarda ticari değerleri doğrulanan yenilik merkezli hizmet ve ürünler kapsanır. İkinci aşamada TÜBİTAK’a 6 tematik alandan hangisinde başvuru yapılacağı bildirilir. Belirtilen tematik alanın uygun bulunmasıyla TÜBİTAK eğer isterse değişiklik yapabilir.

Tübitak destekleri neler için harcanabilir?
Tübitak destekleri neler için harcanabilir?

Tübitak destekleri neler için harcanabilir?

Tübitak destekleri şunlar için harcanabilir;

 • İnşaat (Yıkım, sıhhi tesisat, sıva işleri, elektrik tesisat ve çatı işleri…),
 • perakende ve toptan ticaret (Ev eşyası, motorlu taşıtlar, içecek, gıda, pazarda satış, hırdavat…)
 • depolama ve ulaştırma (Kurye, nakliye, işyeri ve ev taşıma…)

Üniversite – sanayi işbirliği destek programı 

Üniversiteler sanayi ihtiyaçlarını gözeterek Ar-Ge çalışmaları yapar. Bunun uygulamaya çevrilmesine katkıda bulunur. Sanayi ve üniversite işbirliği yapabilmesi için finansal bir desteğe gerek duyulur. Üniversite ile işletme bir proje hazırlayarak Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programına başvurulur.

Üniversite – sanayi işbirliği destek programı için kimler başvurabilir?

Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programına bir müşteri kuruluş ve bir yürütücü kuruluş ortak bir şekilde başvurabilir. Ülkede yerleşik bir durumda bulunan ve projeyi ülkede uygulamayı kabul eden sermaye şirketi de müşteri kuruluş olur.

Üniversite – sanayi işbirliği destek programı için destek miktarı

Müşteri kuruluş büyük ölçekli olduğunda destek çerçevesinde proje bütçesinin yüzde 40’ı müşteri kuruluş tarafından yüzde 60’ı da TÜBİTAK tarafından karşılanır. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından proje bütçesinin karşılanan bölümü bir milyon Türk Lirası ile sınırlıdır.

Üniversite – sanayi işbirliği destek programı için destek karşılıklı mı?

Destek geri ödemesiz hibe şeklindedir.

Üniversite – sanayi işbirliği destek programı destek süreci nasıl ilerler?

Bu program başvuruya her zaman açık olur. Başlayan projelerde başvuruya dahildir. TÜBİTAK’a başvuru yapmadan yürütücü kuruluş ve müşteriler arasında işbirliği sözleşmesi imzalanır. Bu proje teknik uzmanlarca incelenir. Ardından sonuç hakeme gider. Hakem tarafından eksik belge istenir ya da reddedilir. Destek almaya hak kazanılırsa TÜBİTAK’la sözleşme yapılır. 6 aylık proje destek ikramiyesi projenin ekibine ödenir.

Müşteri kuruluş değişir ya da başka bir kuruluşla ortak olursa projenin geleceğini TÜBİTAK tespit eder. Müşteri kuruluşun bir konuda kusurlu olduğuna karar verilirse proje kaldırılır ve 3 yıl süre ile destekten faydalanamaz. Yürütücü kuruluşun kusurlu olması durumunda ise ödenek destek tutarına gecikme faizi eklenir ve TÜBİTAK’a iade edilir.

Üniversite – sanayi işbirliği destek programı ne zaman alınır?

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek alınır. Proje bütçesinin yüzde 75’i TÜBİTAK, yüzde 25’i müşteri kuruluşça ödenir. Proje başvurusunda müşteri kuruluş büyük ölçekli ise destek alınır.

Kullanıcılar bunları da sordu

Okuyucularımızın “TÜBİTAK Destekleri Nelerdir, Nasıl Başvuru Yapılır?” konusunda sormuş oldukları sorulara kısa kısa cevaplar vermeye çalıştık. Sizinde bu konuda sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdaki yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Sorunuz en kısa sürede cevaplandırılacaktır.

Tübitak destekleri nelerdir?

Tübitak destekleri şunlardır;
    1-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
    2-Proje Pazarları Destekleme Programı
    3-KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
    4-KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
    5-Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Tübitak hangi alanlarda destek verir?

Tübitak özel sektöre, kamu kurumlarına ve üniversitelere AR-GE konularında destek vermektedir.

5/5 - (1 vote)
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  g_zel
  Güzel
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz
 • 0
  _lgisiz
  İlgisiz
 • 0
  _zg_n
  Üzgün

Aslıhan Baturalp, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Kariyerine e-ticaret dünyasında adım atan Aslıhan şu anda bir e-ticaret danışmanlık firmasında profesyonel olarak görev yapmaktadır. Aslıhan'ın iş dünyasındaki başarısının yanı sıra gezmeye olan merakı ve kitap okuma tutkusu onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu yansıtır.

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir