2021 Vergi Oranlarına göre Şahıs Şirketi mi, Limited Şirket mi Anonim Şirket Kurmak mı Mantıklı?

2021 Vergi Oranlarına göre Şahıs Şirketi mi, Limited Şirket mi Anonim Şirket Kurmak mı Mantıklı? diye araştırıyorsanız bu makaleyi hemen oku.

2021 Vergi Oranlarına göre Şahıs Şirketi mi, Limited Şirket mi Anonim Şirket Kurmak mı Mantıklı?
2021 Vergi Oranlarına göre Şahıs Şirketi mi, Limited Şirket mi Anonim Şirket Kurmak mı Mantıklı?
bu alana reklam verebilirsiniz
bu alana reklam verebilirsiniz
bu alana reklam verebilirsiniz

Bir işyeri açarak kendi namına çalışmak isteyenlerin ilk aşamada kararsız kaldıkları konuların başında hangi tür bir şirket açmaları gerektiği konusu gelmektedir. Şahıs şirketi, limited şirket ve anonim şirket arasında kararsız kalıp bir araştırma içerisine girmektedirler. Biz bu yazımızda, karar vermekte zorlanan bu kitle için vergisel yönden ve herkesin anlayacağı basit bir dille karşılaştırma yapmaya çalışacağız.

Şahıs Şirketi Nedir ?

Şahıs şirketi; tek ya da birden fazla kişiyle kurulabilen, ortakların sorumluluğunun sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip olan şirket türüdür. Kurulması çok basit ve masrafsız olması nedeniyle fazlaca tercih edilen bir şirket türü olmakla beraber, ortaklığın devri oldukça zordur. Çünkü ortakların tamamı onaylamadığı sürece devir mümkün değildir. Şahıs şirketi nasıl kurulur anlattığımız makaleyi mutlaka okuyun.

2021 Şahıs Şirketi Kurma Rehberi: Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nedir ?

Limited şirket; bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan, sermayesi; esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve ortakların şirketin borçlarından taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumlu olduğu bir sermaye şirketidir.

1 den 50 ye kadar istenilen sayıda ortakla kurulabilir. Limited şirketlerde ortak sayısı üst limiti 50'dir, 50'den fazla ortak olamaz. Limited şirket nasıl kurulur detaylı olarak anlattığımız makaleyi mutlaka okuyun.

2021 Limited Şirket Nedir, Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir ?

Anonim şirket; bir veya daha fazla ortak ile kurulabilen, ortak sayısında herhangi bir sınırlama olmayan, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından sadece mal varlığı ile sorumlu olan, halka açılmaya uygun sermaye şirketi türüdür. Sermaye alt limiti 50.000 TL'dir.

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlıdır ?

Şahıs şirketi, lmited şirket ve anonim şirketler, çeşitli konularda birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajlı durumda olabilmektedirler. Biz bu yazımızda; şirketleri ana başladığımızda da göreceğimiz şekilde vergisel yönden inceleyerek karşılaştırma yapacağız. 

 Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi gibi vergiler şirketlerin türüne göre değil, ürün ya da hizmet türüne göre değişen oranlarda tahakkuk ettirildiğinden, ister şahıs şirketi, ister limited şirket, isterse anonim şirket olsun,bu konularda aralarında hiç bir fark bir fark yoktur.

Biz asıl şirket türüne göre fark eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi arasında bir karşılaştırma yapacağız. Şahıs şirketleri gelir vergisine, limited ve anonim şirketler ise kurumlar vergisine tabidir. Hangisine tabii olmanın daha avantajlı olacağı iş hacmine göre değişecektir.

Şimdi iki vergi türü ve oranlarına göre inceleyelim:

Gelir Vergisi:

Şahıs sirketleri 3 aylık dönemler halinde Yılda 4 defa gelir geçici vergi beyannamesi vererek ödeme yaparlar.Tüm yılı içine alan yıllık gelir vergisi beyannamesi ile de, bir yıl için tahakkuk eden toplam gelir vergisi ile ödenmiş olan gelir geçici vergiler arasındaki fark ödenir.

Gelir vergisi oranı sabit olmayıp kümülatif vergi matrahlarına göre 2021 yılı için vergi dilimleri aşağıdaki şağıdaki gibidir:

( Anlaşılmayan herhangi bir nokta kalmaması için sözü geçmişken kümülatif vergi matrahının ne olduğunu da bir parantez açarak açıklayalım: Kümülatif vergi matrahı; mali yılbaşı olan 1 Ocak'tan itibaren aylık vergi matrahlarının her ay bir sonraki aya devrederek elde edilen toplam vergi matrahıdır. Aralık ayı kümülatif vergi matrahı tüm senenin aylık vergi matrahlarının toplamıdır)

24 bin TL'ye kadar %15

24 bin TL ile 53 bin TL arası için %20

53 bin TL ile 190 bin TL arası için %27

190 bin TL ile 650 bin TL arası için %35

650 bin TL'den fazlası için ise %40 tır.

Kurumlar Vergisi:

Kurumlar vergisi; limited şirket ve anonim şirket gibi sermaye şirketleri, iktisadi kamu kuruluşları, kooperatifler, dernek ve vakıfların tabii olduğu vergi türüdür. Bir takvim yılı içerisindeki kurum kazançları, bir sonraki yılın Nisan ayının 1'i ile 30'u arasında kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Kurumlar vergisi oranı tüm yıl Ve kazanç miktarları için sabit olup %22'dir.

Vergi yönünden kararsız kalanların, bir yıl içerisinde elde edecekleri iş hacmi ve kazançlarını göz önünde bulundurarak bir hesap yapıp ona göre karar vermeleri kendi yararlarına olacaktır.

Yıllık 100.000 TL vergiye tabi kazancı olduğunu düşündüğümüz bir şirketi ele alıp ona göre bir örnek hesaplama yapalım.

100 bin TL'nin gelir vergisi hesabı:

İlk 24.000 tl için %15 = 3.600 TL 

53.000 - 24.000= 29.000 için %20= 5.800 TL

100.000 - 53.000= 47.000 için %27 = 12.690 TL 

3.600 + 5.800 + 12.690 = 22.090 TL

Yukarıdaki hesabımızdan anlaşılacağı üzere; 100.000 TL vergiye tabi kazancı olan bir şirket gelir vergisine tabi olursa yıllık ödeyeceği gelir vergisi 22.090 TL olmaktadır.

100 bin TL'nin kurumlar vergisi hesabı:

100.000 x 0,22 = 22.000 TL olmaktadır. 

Gördüğümüz gibi iki vergi türünün Ödeyeceği Vergi miktarı 100.000 TL kazançta çeşitlenmektedir Kararsız kalanlar bu örnek hesaplamayı göz önünde bulundurarak, yıllık vergiye tabii kazançları 10 bin TL'nin altında olacaksa şahıs şirketi, 100.000 TL'nin üzerinde olacaksa limited ya da anonim şirketi tercih etmeleri yararlarına olur diyebiliriz.

Ancak vergi konusunda dikkat edilmesi gereken bir konu daha vardır ki o da; limited şirkette ortaklar kar payı aldığında ondan da %15 oranında vergi kesileceği gerçeğidir. Bu da hesap edilerek ona göre karar vermek gerekecektir.